Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu anunţă persoanele interesate că în data de 20 OCTOMBRIE 2017 va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

Evenimentul va avea loc începand cu ora 9.00 şi se va desfăşura simultan în urmatoarele localitati:

  • în mun. Giurgiu – incinta Restaurantului “Mioriţa”

în oraşul Bolintin Vale –  la sediul Bibliotecii din localitate.

“Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” reprezintă primul contact al tinerilor cu piaţa muncii, cu oferta locurilor de muncă vacante şi nu în ultimul rând, cu posibilitatea de reorientare profesională spre o ocupaţie nouă, cu şanse mai mari de angajare

Invităm persoanele interesate să participe la această acţiune, având astfel posiblitatea să ia contact cu ceea ce se întâmplă pe piaţa muncii, să vadă ce meserii se caută,  să-şi identifice un loc de muncă, să se informeze din materialele puse la dispoziţie cu privire la serviciile oferite de agenţiile de ocupare.

Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ vor avea prilejul să-şi recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului de muncă oferit.

Totodată, agenţii economici care încadrează persoane din rândul absolventilor beneficiază de o serie de facilităţi/subvenţii prevăzute de Legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi de faclităţile prevăzute de legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi de legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

De asemenea, urmare a înregistrării în baza de date ca absolvent, persoana respectivă poate beneficia  gratuit si  de serviciile oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv:

  • informarea şi consilierea profesională;
  • medierea muncii;
  • formarea profesională;
  • consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
  • completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
  • stimularea mobilităţii forţei de muncă.

Până la această dată (17.10.2017), un număr de 37 angajatori au comunicat peste 320  locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind oferite în urmatoarele  domenii de activitate: comerţ, construcţii,  hoteluri şi restaurante, asigurări, etc.

Angajatorii pot depune oferta privind locurile de muncă vacante la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu din mun. Giurgiu, sos.Bucureşti, bl.202/5D, tel/fax 0246/230613; e-mail : ajofm@gr.anofm.ro sau anca.mamaligan@gr.anofm.ro, iar pentru localităţile arondate Punctului de lucru Bolintin Vale, la sediul din loc. Bolintin Vale, str. Republicii, tel/fax: 0246/271066, e-mail: dragos.tudor@grl.anofm.ro

BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU