La concursul de admitere in Scoala de Pompieri si Protectie Civila “ Pavel Zaganescu” – Boldesti, se candideaza pe 300 de locuri, exclusiv barbati, astfel:

– subofiter de pompieri si protectie civila- 275 de locuri;

– maistru militar auto- 25 de locuri.

Candidatilor de etnie roma le sunt alocate 2 locuri in specialitatea subofiter de pompieri si protective civila.

Durata studiilor este de 1 an.

Cererile de inscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor inscrisa in cartea de identitate, pana la data de 5 decembrie 2017.

CONDITII DE INSCRIERE:

Pentru a participa la concursul de admitere , candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii si criterii:

 • Sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Sa fie declarati “apt” din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
 • Sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
 • Sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
 • Sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 • Sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
 • Sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concurs;
 • Sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • Sa aiba inaltimea minimum 1,70;
 • Sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;
 • Sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00;
 • Sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant.

ETAPE SI PROBE DE CONCURS:

Etapa I de selectie:

-Examinarea medicala;

-Evaluarea psihologica.

Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la unitatile medicale teritoriale ale MAI si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, conform baremelor medicale de incadrare tip MAI. Aceasta se concretizeaza prin completarea fisei medicale de incadrare tip MAI.

Evaluarea psihologica a candidatilor, se realizeaza la unitatile teritoriale care asigura recrutarea, de catre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificarii intocmite impreuna cu inspectoratele judetene.

 • Etapa a II-a de selectie:
 • Contravizita medicala;
 • Verificarea aptitudinilor fizice;

Proba de verificare a cunostintelor

Etapa a doua de selectie (concursul de admitere) se desfasoara in perioada 13-21 ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii, astfel:

Contravizita medicala a candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI se realizeaza la sediul unitatii de invatamant de catre subcomisia medicala si consta in evaluarea sumara a candidatilor pe baza fisei medicale tip  MAI, precum si in verificarea indeplinirii criteriului privind inaltimea minima si observarea directa a existentei semnelor particulare sau a tatuajelor neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara.

Verificarea aptitudinilor fizice  a candidatilor se realizeaza conform probelor si baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.

Proba de verificare a cunostintelor consta intr-un test grila, sustinut in data de 20 ianuarie 2018,  la disciplina matematica.

Aprecierea se face prin calificativ: “ADMIS” / “NEADMIS

 

COMPARTIMENTUL  INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt: lt. Neguț Florin-Cătălin

Tel. 0753049960

E-mail: relatiipublice@isugiurgiu.ro

 www.isugiurgiu.ro