Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APA SERVICE SA, cu sediul în Giurgiu, str. Uzinei nr. 2, judeţul Giurgiu, titular al proiectului „Extindere reţea de canalizare menajeră str. Ştorobăneni” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Extindere reţea de canalizare menajeră str. Ştorobăneni”, propus a se realiza în municipiul Giurgiu, intr. Ştorăbenini şi str. Ardeleni judeşul Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM din mun. Giurgiu, bl. 111, scara A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9,00 – 13,00 , precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .