Primăria Giurgiu – COMUNICAT DE PRESĂ

Proprietarii de autoturisme care solicită închirierea unui loc de parcare din MUNICIPIUL GIURGIU sunt așteptați la Direcția Patrimoniu – Compartiment Urmărire Executare Contracte, camera 19 pentru depunerea documentelor necesare procedurii de licitație, urmând a fi anunțați ulterior data licitației.

Documentele solicitate sunt următoarele:

1.Cerere tip;

2.Copie act de identitate;

3.Act de proprietate, contract de închiriere avizat de ANAF;

4.Certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societății;

5.Copie certificat de înmatriculare al autoturismului;

6.Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului:contract de leasing;

7.Certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, din care să reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul local;

8.Document care să ateste înregistrarea autovehiculului la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

9.Copie certificat de căsătorie în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;

10.Certificat de încadrare într-o grupă de handicap locomotor a unui membru al familiei solicitantului, daca este cazul;

11.Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000, dacă este cazul;

12.Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public;

13.Alte documente, după caz.

Model Cerere

model cerere parcare

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .