Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru BEIANU, a condus pe data de 14 ianuarie 2021, o delegație formată din reprezentanți ai administrației publice județene și locale din care au făcut parte Primarul Municipiului Giurgiu Adrian ANGHELESCU, Vicepreședintele C.J.Giurgiu Cristian Anculescu, consilier Miruna EFTIMIU din partea Compartimentului Programe și proiecte C.J.Giurgiu, participând la o întâlnire cu reprezentanții Bulgariei din Districtul Ruse Galin GRIGOROV- Prefect Ruse, Valentin COLEV–Subprefect Ruse, Lili GANCEVA – director executiv Euroregiunea Danubius, din Republica Bulgaria.

În cadrul discuțiilor, a fost reliefată eficiența colaborărilor între partenerii din cele două state în proiectele derulate prin programe de cooperare transfrontalieră, fiind abordate, de asemenea, perspectivele pentru desfășurarea unor demersuri comune în următorul exercițiu financiar european.

S-a discutat asupra unor priorități principale comune de finanțare și potențiali parteneri pentru Consiliul Județean Giurgiu, sprijinirea primăriilor din județ pentru derularea acelorași procese de lucru, explorarea posibilităților de cooperare trilaterale (cu Moldova) și depunerea de proiecte pe alte programe, modernizarea portului de la Dunăre, drenarea canalului navigabil în zona Dunării spre Austria, precum şi promovarea navigaţiei interioare ca un mod de transport eficient din punct de vedere al costurilor dar şi prietenos faţă de mediu.

La rândul său, Dumitru BEIANU, a evidențiat faptul că una dintre viitoarele inițiative prioritare comune propuse partenerilor bulgari se axează pe domeniului sanitar –construirea unui Complex de Sănătate în Giurgiu. Proiectele europene viitoare asupra cărora se pune accent sunt cele ce au ca obiectiv drumuri îmbunătățite, înființarea unor noi obiective în domeniul sănătății sau în cel cultural, dar și creșterea capacității de gestionare a situațiilor de urgență.