Pentru ALDE, Educaţia este cu adevărat o prioritate naţională

  • Politic
  • 6 Decembrie 2016
  • Nici un comentariu
  • 115
  • 10 minute de citit

iancuEDUCAŢIA ESTE O PRIORITATATE NAŢIONALĂ pentru ALDE-Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi ar trebui să devină în fapt un domeniu prioritar pentru toată România. Se poate pune în practică acest deziderat începând cu aplicarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în care este scris la articolul 8 că Educaţiei îi revine 6% din produsul intern brut al ţării, ceea ce ALDE are în Programul său electoral. Cu subfinanţarea sistemului educaţional, cu alocarea a 3% şi un pic din PIB-ul naţional pentru Educaţie ca până acum, vom fi într-o stagnare perpetuă în mediocritate, media europeană în acordarea bugetului Educaţiei  fiind de 5% din PIB, iar ţările dezvoltate precum Germania, Olanda, dar şi altele,  având 8% din PIB-ul lor pentru sistemul educaţional. De la subfinanţarea Educaţiei derivă numeroase probleme, precum pregătirea mai slabă a cadrelor didactice şi a elevilor, abandonul şcolar. Dar avem nevoie şi de guvernanţi destoinici, competenţi, care să ridice ştacheta învăţământului românesc, nu ca Guvernul PDL din 2011 care a fixat standarde inferioare celor stabilite de Uniunea Europeană. Astfel, reprezentanţii PDL care acum candidează cu PNL, au fixat ca ţintă pentru România în părăsirea timpurie a şcolii de către elevi un procentaj de 11,3% până în 2020, spre deosebire de Uniunea Europeană care a stabilit un procentaj de sub 10%. În ceea ce priveşte procentajul celor instruiţi prin învăţământul superior şi cuprinşi în intervalul de vârstă 30-34 de ani, guvernul PDL-PNL a fixat ca ţintă de atins până în 2020 un procentaj de 26,7%, spre deosebire de U.E., care are ca ţintă procentajul de peste 40%. Deci, avem nevoie şi de un Guvern responsabil cu destinele ţării şi competent, iar acesta va fi cu siguranţă unul cu ALDE.

Am toată convingerea şi toată încrederea că ALDE în frunte cu domnul CĂLIN POPESCU TĂRICEANU, care a demonstrat cu faptele sale când a fost premier, poate să aplice Programul  ALDE “ROMÂNIA-A 7-A PUTERE ECONOMICĂ A UNIUNII EUROPENE”, astfel încât să avem creşteri economice sustenabile şi o distribuţie reală şi corectă a veniturilor, reflectată în creşterea salariilor şi a pensiilor, în investiţii, în modernizarea şi eficientizarea învăţământului, pornind de la acordarea prin Legea Bugetului de Stat a 6% din PIB, conform Legii Educaţiei Naţionale în vigoare. Susţinem o Lege a salarizării unitare a bugetarilor, dar aceasta trebuie să fie o lege dreaptă şi corectă, supusă discuţiilor şi dezbaterilor publice, negocierilor cu sindicatele, astfel încât cadrele didactice să fie plătite decent, să nu mai existe situaţii în care o femeie de serviciu din domeniul Justiţiei sau din Ministerul Afacerilor Externe să aibă un salariu mai mare decât un profesor. Adoptarea unei Legi a salarizării unitare a bugetarilor necesită timp şi nu se face în grabă, în Campania electorală, după cum au purces cei din Guvernul Cioloş, care “au creat” discrepanţe nejustificate în salarizare. ALDE susţine salarii mai bune, de exemplu creşterea salariului mediu la 3.000 lei, astfel încât fiecare să aibă un nivel salarial şi de trai decent. Vom deconta naveta tuturor elevilor şi profesorilor care fac naveta la şcoală, în şi din mediul rural.

Ca om de învăţământ, susţin un învăţământ bazat pe competenţe, atât în formarea cadrelor didactice, cât şi în formarea elevilor. În formarea iniţială a cadrelor didactice susţin aplicarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, conform căreia profesorii ar trebui să se formeze prin parcurgerea unui program de master didactic, după cum este şi în Uniunea Europeană. România s-a angajat să aplice Procesul Bologna, prin care pot fi parcurse în universităţi trei cicluri de instruire, de licenţă, master şi doctorat, în fapt pregătirea studenţilor pentru profesia de cadru didactic realizându-se prin programe vechi de formare psihopedagogică cu nivelurile I şi II, la fiecare nivel fiind studiate câteva discipline de învăţământ, contrar Procesului Bologna şi contrar Legii nr. 1/2011.  Este nevoie de un învăţământ bazat pe competenţe şi în formarea tinerilor, în formarea profilului european al lor, astfel încât să devină apţi pentru integrarea pe piaţa muncii. Pentru un mai bun acord între cerere şi ofertă pe piaţa muncii, ALDE susţine învăţământul dual, care este un învăţământ profesional, în care elevii se pregătesc teoretic 1-2 zile pe săptămână în şcoală şi practic 3-4 zile la agenţii economici, cu care şcoala are parteneriat de colaborare, iar elevii au contract, conform căruia, angajatorii sunt obligaţi să-i angajeze după absolvire.

ALDE are un Program Naţional de modernizare şi reabilitare a clădirilor şcolilor, asigurarea de spaţii suficiente, astfel  încât toţi elevii din România să poată învăţa într-un singur program, de dimineaţa până la prânz, în acest interval de timp randamentul şcolar fiind mai bun. Vom aloca 50 de milioane de euro pentru manuale şcolare gratuite pentru toţi elevii, dar aceste manuale necesită să fie actualizate, modernizate şi în acord cu noi programe şcolare descongestionate, esenţializate, centrate pe formarea de competenţe la elevi. În Programul său electoral, ALDE propune înfiinţarea de instituţii after school cu program gratuit pentru toţi elevii din ciclul primar, construirea a 120 de astfel de instituţii after school, cu programul “Şcoală după şcoală”, dar şi construirea a 100 de creşe şi grădiniţe.

Fiind receptivă la problemele giurgiuvenilor, la problema ridicată de unii profesori, elevi şi părinţi şi anume a nevoii funcţionării în fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar a unui psiholog sau psihopedagog şcolar, am scris şi am înregistrat la Ministerul Educaţie Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice un memoriu însoţit de liste cu semnături de la giurgiuveni în corelaţie cu nevoia psihologului/psihopedagogului şcolar. Dacă voi fi votată senator al giurgiuvenilor, senator al României, voi susţine funcţionarea în fiecare şcoală a unui psiholog sau psihopedagog şcolar. De asemenea, voi susţine proiecte de dezvoltare a judeţului Giurgiu, prin inţiative legislative şi prin interpelarea miniştrilor, proiecte elaborate în cadrul Programului Naţional de Dezvolare Rurală, Programului Operaţional Regional, Programului Operaţional Infrastructura Mare, cu fonduri europene, spre deosebire de guvernul Cioloş care nu a adus niciun euro de la Uniunea Europeană în România, astfel încât oamenii din tot judeţul Giurgiu să se deplaseze doar pe străzi asfaltate, să beneficieze de reţea de apă potabilă şi de canalizare, astfel încât toţi elevii judeţului nostru să nu mai meargă la toaletă în curtea şcolii şi nici să nu se mai spele la lighean, astfel încât toate şcolile din judeţul Giurgiu, dar şi din alte judeţe ale României să aibă autorizaţie de funcţionare, îndeplinind condiţiile igienico-sanitare.

Trebuie să aplicăm Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 în totalitatea ei, astfel încât până în 2020 să se generalizeze învăţământul liceal, nu ce propune PNL şi anume generalizarea învăţământului preşcolar, introducerea obligativităţii învăţământului de la 4 ani, de la grădiniţă, după cum a prezentat PNL-ul în Campania electorală. Copiii de 4 ani sunt prea fragili, susceptibili la numeroase îmbolnăviri, aflaţi la debutul instruirii lor organizate, fapt pentru care este bine ca Legea Educaţiei Naţionale să rămână aşa cum e, cu grădiniţă în regim neobligatoriu de la 4 ani. Şi-a pus PNL-ul problema măsurii de sancţionare în cazul în care aceşti copilaşi nu ar putea veni frecvent la grădiniţă? Se vor nota absenţele într-un catalog? Îi va exmatricula politica PNL-PDL pentru absenţe? Susţin aplicarea Legii Educaţiei Naţionale, care prevede la articolul 16 (1) “…Învăţământul liceal devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020.” şi nu susţin obligativitatea învăţământului de la 4 ani.

Pentru creşterea performanţelor elevilor la examenele naţionale, de evaluare naţională şi de bacalaureat, sunt necesare mai multe măsuri, precum modificarea curriculei prin noi programe de examen, esenţializate, descongestionate, centrate pe competenţe, pe nevoile de formare a tinerilor, prin noi programe şcolare şi noi manuale şcolare, actualizate, o nouă concepţie a structurii anului şcolar cu o perioadă mai lungă de recapitulări finale intensive, intradisciplinare şi interdisciplinare, spre sfârşitul acestuia, în acord cu nevoile de pregătire a elevilor pentru examene, dar şi un program naţional de pregătire suplimentară extra-clasă gratuită.

Pentru învăţământul universitar, ALDE propune un program naţional de reabilitare, modernizare şi construire de cămine studenţeşti şi noi campusuri universitare. Susţin un cod de conduită generală etică în învăţământul superior. Consider că trebuie acordate într-un procentaj de cel puţin 10 % burse sociale pentru studenţii din mediul rural, burse mult mărite faţă de cele de acum, care să reprezinte cel puţin un salariu minim pe economie, astfel încât tinerii din mediul rural să fie stimulaţi să parcurgă un program de licenţă. Şi mai puţin important este ceea ce are PSD-ul în Programul electoral şi anume de a introduce 10% locuri la facultăţi pentru tinerii din mediul rural, deoarece acum nu se mai pune problema locurilor în învăţământul superior, în fiecare an, rămânând locuri libere chiar la facultăţi de stat, fiindcă prea mulţi absolvenţi de liceu nu iau examenul de bacalaureat.

    Aşadar, pentru PARTIDUL ALDE, EDUCAŢIA ESTE CU ADEVĂRAT O PRIORITATATE NAŢIONALĂ, la toate nivelurile de învăţământ, ALDE propunând programe şi proiecte realiste, aplicabile, viabile pentru mai binele copiilor şi tinerilor noştri! Votaţi ALDE pentru un VIITOR MAI BUN AL TINEREI GENERAŢII!

Conf. univ. dr. MARIANA IANCU, candidat  ALDE GIURGIU la SENATUL ROMÂNIEI

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .