O populaţie sănătoasă înseamnă şi bunăstare în viziunea candidatului PNL la Primăria Giurgiu, Adrian Anghelescu

  • Politic
  • 24 Septembrie 2020
  • Nici un comentariu
  • 74
  • 5 minute de citit

Viziunea pentru Giurgiu

În viziunea lui Adrian Anghelescu, municipiul Giurgiu are nevoie de o administrație locală eficientă, transparentă, concentrată pe interesul comunităţii, în slujba cetățeanului, axată pe dezvoltarea economică și socială a orașului.

Bunăstarea giurgiuvenilor se poate asigura prin locuri de muncă bine plătite în urma atragerii de investiții noi și susținerea agenților economici existenți.

……………………………………………………………………………………………………………

SĂNĂTATE

O evoluţie pozitivă a indicatorilor economici la nivelul unei comunităţi nu indică automat o îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei. Aceasta este determinată de o serie de factori precum infrastructura, mijloacele de furnizare a serviciilor de sănătate precum şi calitatea şi aria de cuprindere a acestora.‍
Analiza acestor factori este utilă pentru a identifica evoluţia stării generale de sănătate a populaţiei precum şi natura problemelor a căror rezolvare conduc la obţinerea unei tendinţe pozitive la nivelul orașului Giurgiu. Investiţiile iniţiate, proiectele de dezvoltare realizate, sau secvenţialitatea implementării unor măsuri cu efecte sociale concrete se pot dovedi ineficiente dacă nu corespund unor obiective coerente orientate către îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei.‍
Accesul la serviciile de sănătate reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori care influenţează starea de sănătate a populaţiei. Este insuficient a analiza din punct de vedere calitativ serviciul de sănătate (gradul de dotare a unităţilor medicale, pregătirea personalului, etc.) fără a lua în considerare măsura în care acest serviciu este accesibil populaţiei, indiferent de mediul de rezidenţă. Profilul infrastructurii furnizării acestor servicii este decisiv în stabilirea unor direcţii în elaborarea proiectelor de dezvoltare în domeniu precum şi a nivelului şi distribuţiei investiţiilor.

  1. Dezvoltarea unor programe individuale de urmărire a stării de sănătate a concetățenilor prin consultații periodice gratuite dar şi prin activităţi de educaţie şi prevenire în grădiniţe şi şcoli, care să îmbine, pe cât posibil, distracția cu educația despre igienă şi sănătate;
  2. Revitalizarea, modernizarea şi sprijinirea tehnică a cabinetelor medicale şcolare existente si înființarea lor în unitățile de învătământ unde lipsesc;
  3. Realizarea unui Centru de Sănătate Multifuncțional (Policlinică) care va asigura servicii de medicină internă, cardiologie, neurologie, ORL, pediatrie și alte specialități, în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu;
  4. Realizarea parteneriatelor publice private cu centrul de îngrijiri paleative şi cu alte centre de prestări servicii medicale vitale populaţiei oraşului nostru pentru dezvoltarea unor programe de asistenţă medicală pentru elevi sau categorii ale populaţiei defavorizate;
  5. Înființarea unui program social de sprijinire a natalității prin acordarea unor tichete valorice la fiecare naștere.

Votează Adrian Anghelescu – Primarul Municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, cod mandatar financiar 21200012

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .