NUMĂRUL DE CERERI DE ACORDARE A SCUTIRII DE LA PLATA ROVINIETELOR AUTO ESTE ÎN CREŞTERE

  • Social
  • 13 Februarie 2017
  • Nici un comentariu
  • 135
  • 3 minute de citit

De la data la care au  fost  modificate condiţiile de acordare a scutirii de la plata  rovinietei auto (iulie 2015) a crescut constant numărul cererilor depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu privind acordarea  acestei scutiri.

Astfel,  în anul 2015, au fost acordate scutiri de la plata rovinietei auto pentru 65 persoane iar in anul 2016 pentru  91 persoane. De la începutul anului 2017 şi până în prezent, au fost depuse  24  cereri în acest sens.

Prin modificarea legii, mai multe categorii de persoane pot beneficia de  scutirea de la plata rovinietei auto; astfel, în conformitate cu Legea nr. 193/2015, care a  modificat art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea acestei gratuităţi se poate face în situaţia în care proprietarul sau  coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap precum şi în cazul în care proprietarul autoturismului este asistentul personal sau însoţitorul  persoanei cu handicap grav.

Înainte de intrarea în vigoare a Legii 193/2015, de această scutire beneficiau doar proprietarii de autoturisme care aveau în îngrijire  persoane cu handicap precum şi persoanele cu handicap care aveau  permis de conducere şi erau  posesoare de autoturism adaptat dizabilităţii; astfel, în anul 2014, la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost acordate gratuităţi la rovinietele auto pentru  doar 47 persoane.

Pentru obţinerea acestei gratuităţi sunt necesare mai multe documente:
cerere tip, copia CI/ BI al proprietarului autoturismului şi al persoanei cu handicap, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, copia cărţii de identitate sau a talonului autoturimului. După caz, sunt necesare copia contractului de muncă emis de primăria angajatoare (copie parafată conform cu originalul)  din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav al proprietarului autoturismului şi declaraţia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap, prin care aceasta îşi desemnează persoana care o va însoţi în deplasări cu autoturismul, pe toată durata  valabilităţii rovinietei.

Documentaţia necesară acordării scutirii  de le plata rovinietei poate fi depusă de solicitanţi personal sau  prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului  Giurgiu, cel târziu până la data de 14 a fiecarei luni, pentru rovinietele ce se emit începând cu data de 1 a lunii  următoare depunerii cererii.

Denisa Cristescu consilier Relaţii cu mass-media

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .