Măsuri de siguranță în apropierea Sărbătorilor Pascale

Inspectorii de prevenire vor intensifica, în această perioadă, acțiunile de control și informare preventivă la lăcașurile de cult din județul Giurgiu. Aceștia vor avea în atenție respectarea condițiilor de securitate la incendiu, dotarea cu mijloace de primă intervenție și starea acestora, dar și modul de amenajare a spațiilor și a locurilor folosite pentru arderea lumânărilor pe timpul slujbelor religioase.

De asemenea, vor fi verificate și sistemele de încălzire locală în vederea prevenirii izbucnirii unor eventuale incendii. Preoții și personalul neclerical vor fi instruiți cum să prevină situațiile de urgență, dar și cum să acționeze în cazul producerii acestora.

Măsuri preventive la lăcașurile de cult: accesul în biserici se va realiza astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul. Se urmărește prevenirea producerii unor evenimente nedorite și asigurarea evacuării credincioșilor în condiții de siguranță, în cazul producerii unei situații de urgență; pe durata serviciului religios, ușile de acces / evacuare în / din biserică se vor menține în permanență deschise;  lumânările aprinse vor fi supravegheate și ținute la distanță de persoanele din jur, de mobilier, decoruri sau alte materiale combustibile. Acestea vor fi puse doar în suporturile din tăvile metalice umplute cu nisip sau apă; parcarea autoturismelor în vecinătatea bisericilor și a mănăstirilor se va realiza astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor de pompieri sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori.

Totodată, în această perioadă vor fi transmise administrațiilor publice locale măsuri minime de prevenire a incendiilor, ce trebuie respectate de cetățeni pe timpul sărbătorilor, atât în incinta bisercilor și în apropierea acestora, cât și în gospodării.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .