Mâine Şedinţă ordinară a Consiliului Local – proiectele pe care le vor lua în discuţie consilierii Giurgiuveni

  • Administraţie
  • 29 Septembrie 2021
  • Nici un comentariu
  • 115
  • 39 minute de citit

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

DIN DATA DE 30  SEPTEMBRIE 2021

  1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare din data de 27.09. 2021.
  2. II. PROIECTE HOTĂRÂRI:

    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

   2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L.M. nr. 284/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

   3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării anexei la H.C.L.M. nr. 283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Procedurii de selectie de proiecte de management pentru ocuparea  funcției vacante de director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

          – Servicii publice, muncă și protecție socială;

    5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului  privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Întocmire PUZ și RLU teren adiacent Vama Nouă destinat construirii Complexului Județean de Sănătate Giurgiu, prin realizarea infrastructurii în domeniul sănătății și asistenței sociale”, beneficiar CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

           – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea  solicitarii arondării  Creșei nr. 1 unei unități de învațământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

   9.Proiect de hotărâre privind aprobării acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia Județeană Giurgiu a  Pensionarilor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

   10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat  între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Alianța pentru Unitatea Rromilor:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

   11.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în sumă de 3000 lei:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

   12.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 36432, situat în Strada Vlad Țepeș, adiacent nr. 61:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

           – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

   13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 20.944/09.12.2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială VET SERV S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   14.Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   15.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii oportunitătii de vânzare cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 603,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Strada Nicolae Bălanescu, nr.8:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

    16.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 903,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, adiacent nr. 90:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   17.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin HCLM nr. 200/30.06.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  18.Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificată prin număr cadastral  39736, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Tineretului, adiacent bloc 106:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

           -Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

  19.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 37067, situat în Strada Tineretului, adiacent bloc 64:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

           – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

  20.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii oportunității vânzarii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 323,00mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Căramidarii Vechi, nr. 39:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 38366, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:      

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   22.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41623, situat în Strada Tineretului, adiacent bloc 21 vechi:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

           – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţiamediului, agricultură şi turism;

   23.Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu și aprobarea  Rapoartelor de evaluare aferente:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   24.Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui număr de 4 construcții  speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și aprobarea rapoartelor de evaluare:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   25.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației temporare pentru terenul în suprafață de 4.767 mp din curtea fostului Liceu Tehnologic „Miron Nicolescu” situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   26.Proiect de hotărâre privind  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiul Giurgiu a unui teren situat în Municipiului Giurgiu, Strada Tineretului  nr. 15A:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

   27.Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării Hotărârii nr. 69/31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la darea în folosință gratuită, către  Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A a unui teren intravilan, în suprafață de 1.796 mp situat în municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  28.Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Amenajare parcare adiacent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului” :                 

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  29.Proiect de hotărâre privind  aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Punctului Termic nr. 12 către Teatrul „Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  30.Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Reconfigurare zona adiacentă bloc A1, A2, A3, Bulevardul Decebal, Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:     

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  31.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, revizuite, pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse – Giurgiu”, realizat  în cadrul proiectului transfrontalier “Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse – Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr. 7” , nr. proiect 15.1.1.041, cod e-MS ROBG-130, finanţat prin Programul INTERREG V-A România Bulgaria 2014 – 2020 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  32.Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unor ajutoare materiale pentru S.C. Quality Compas S.R.L – Spital de Îngrijiri Paliative, necesar prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-COV2:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

   33. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii în cadrul Societății Comerciale Tracum SA Giurgiu, avînd ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

   34. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

   35.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consilului Local al Municipiului Giurgiu nr. 14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consilului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

   36.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:     

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

       II.  INFORMĂRI:

   1.Informare nr. 44792/23.09.2021 privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol în trimestrul III al anului 2021;

   2.Informare privind Hotărîrea Civilă nr.1418/2020 din data de 18 Septembrie 2020 a Curții de Apel București – Secția a- VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal,  Recurs -anulare act administrativ;

   3.Informare privind demisia domnului consilier local Vladu Alexandru din Adunarea Generală a Asociaților a S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. începând cu data de 16.09.2021;

   4.Informare nr. 44521/22.09.2021 privind  Decizia nr. 15/1 din 22.09.2021, de prelungire a termenelor pentru realizarea măsurilor dispuse de  către Curtea de Conturi;

   5.Informare nr. e 2953/23.09.2021 a Insituției Prefectului cu privire la acordarea ajutoarelor de urgență.

     III.  DIVERSE:

 P R I M A R, ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .