CJ Giurgiu, un nou proiect de creştere a a capacităţii administrative

Consiliul Judeţean Giurgiu, implementează în perioada mai 2020 – august 2022 un nou proiect finanțat cu fonduri europene.

Proiectul „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului, este acela de  Consolidare a capacității instituționale a Consiliului Județean Giurgiu, creșterea performanței administrației locale și optimizarea proceselor administrative ale instituției și adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.

Prin elaborarea Planului strategic instituțional și a Strategiei de dezvoltare a județului, se vor crea premisele locale performante, capabile să ofere servicii performante și să genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității.

Pe lângă introducerea unui sistem informatic modern care să simplifice interacţiunea dintre instituţie şi beneficiari se are în vedere şi cursuri de calificare superioară pentru angajaţii din administraţia publică.

Astfel, 75 de persoane din cadrul grupului țintă vor fi instruite și certificate pe teme specifice administrației publice locale și de interes în scopul proiectului precum și pentru utilizarea platformei informatice, dar și prin organizarea de schimburi de experiență într-un stat membru UE pentru 25 de persoane.

Valoarea totală a priectului este de 3, 75 milioane lei, din care valoarea eligibilă e este de 3,65 milioane lei.

 

 

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .