INFORMARE INSTITUȚII ÎNVĂȚĂMÂNT M.A.I.

INFORMARE INSTITUȚII ÎNVĂȚĂMÂNT M.A.I.

– pentru nevoile INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ si unităţile subordonate –

Ministerul Afacerilor Interne a finalizat calendarul de admitere în instituțiile de formare profesională ale MAI și ale altor instituții care pregătesc personal pentru MAI.

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concursul de admitere din anul 2017 în instituţiile de formare iniţială a personalului militar, pentru nevoile INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ și unităţile subordonate, locuri la următoarele instituții de învățământ:

  1. STUDII SUPERIOARE:
  2. Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti – Facultatea de Pompieri, specializarea Instalaţii pentru construcţii-pompieri (durata studiilor 4 ani) pot candida numai bărbați – 35 locuri (din care 1 loc pentru romi), 1 loc D.G.L., 1 loc S.I.E.;
  3. Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanța – 1 loc I.G.S.U.;
  4. Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” Sibiu, (durata studiilor 3 ani) specializarea:

Finanţe-Contabilitate – 1 loc I.G.S.U.

-Intendenţă – 5 locuri I.G.S.U.;

  1. Academia Tehnică Militară – Bucuresti (durata studiilor 4 ani) – cu specializările:

Armament rachete și muniții – 2 locuri I.G.S.U.;

Materiale energetice și apărare CBRN – 5 locuri I.G.S.U.;

Calculatoare si sisteme informatice pentru apărare si securitate naţională – 4 locuri;

Inginerie genistică – 4 locuri I.G.S.U.;

Ingineria autovehiculelor – 4 locuri I.G.S.U.;

Inginerie civilă – 2 locuri I.G.S.U.;

-Inginerie electronică și telecomunicații – 8 locuri I.G.S.U.

  1. STUDII POSTLICEALE:
  2. Scoala de Subofiţeri de Pompieri si Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldesti (durata studiilor 2 ani), pot candida numai barbați, cu specializările:

– subofiţer de pompieri si protecţie civilă: 220 locuri (din care 2 locuri pentru romi) I.G.S.U.:, 2 locuri I.G.Av.;

– maistru militar auto – 25 locuri din care 19 locuri I.G.S.U., 3 locuri I.G.J.R., 2 locuri D.G.C.T.I., 1 loc S.I.E.

  1. Scoala Militară de Maistri Militari si Subofiţeri a Forţelor Terestre ,,Basarab I” Pitesti cu specializările:

– Tehnică de comunicaţii (durata studiilor 2 ani) – 5 locuri I.G.S.U.;

-Construcţii – 3 locuri I.G.S.U.;

-Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 3 locuri I.G.S.U.     Pentru locurile scoase la concurs la Facultatea de Pompieri si Scoala de Subofiţeri de Pompieri si Protecţie Civilă se recrutează numai bărbaţi.

Condiţiile de recrutare si selecţie, modelul documentelor care se întocmesc, conţinutul dosarului de recrutare precum si alte date privind organizarea si desfăsurarea procesului de recrutare si selecţie vor fi publicate pe pagina de internet a inspectoratului www.isugiurgiu.ro – secţiunea Carieră.

Informaţii privind datele de prezentare, graficul de desfăsurare a admiterii, valoarea taxei de înscriere, etapele si probele de concurs, tematica si bibliografia pot fi accesate pe pagina de internet a fiecărei instituţii de învăţământ, la adresele: www.academiadepolitie.ro,www.scoaladepompieri.ro,www.mta.ro, www.ncoacademy.ro sau www.armyacademy.ro.

Înscrierile candidaţilor la concursul de admitere din anul 2017 se vor face la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,VLASCA” al judeţului Giurgiu din str.Dorobanţi, nr.19, Giurgiu. Cererile de înscriere se pot depune până la data de 26.05.2017 pentru participarea la concursurile de admitere organizate de instituțiile superioare de învățământ și la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ,,Basarab I” Pitesti, respectiv 21.07.2017 pentru Școala de Subofiţeri de Pompieri si Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldesti.

Următoarea etapă, respectiv înscrierea la instituţiile de învăţământ ale candidaţilor MAI, care au fost declaraţi apt psihologic şi medical și îndeplinesc și celelalte condiții de participare la concurs, se realizează la sediile acestora, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ şi afişat pe site-ul propriu, în secţiunea privind admiterea.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Pentru a se putea înscrie la examenele de admitere, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care: să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, respectiv să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și 23 de ani împliniţi în cursul anului 2017 pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii Mihai Viteazul.

Printre calităţile necesare viitorilor candidaţi se numără capacitate de comunicare, rezistența la efort, conduită și comportament moral, dorința de promovare a valorilor sociale și morale, spirit de echipă, implicare în asigurarea respectării regulilor și legii, corectitudine în îndeplinirea sarcinilor, spirit de dreptate, rezistența la stres, interes privind rezolvarea unor probleme ale comunității, deschidere față de problematica și principiile integrării europene, cunoașterea și respectarea drepturilor omului, simț civic, încredere în forțele proprii.      Pentru înscrierile pe locurile alocate distinct pentru romi, candidații depun la dosarul de recrutare și o adeverință din partea unei asociații legal constituite care să ateste aparteneța la etnia romă a candidatului.      Informaţii cu privire la înscriere, condiții și criterii specifice de recrutare, precum și alte detalii se pot obţine și telefonic la numărul 0246.215.150, interior 27120.

COMPARTIMENTUL  INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt: slt. Neguț Florin-Cătălin

Tel. +40753049960

E-mail: relatiipublice@isugiurgiu.ro

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .