Până la data de 1 iulie elevii care au obținut premii la concursuri/olimpiade județene, regionale, naționale sau internaționale își pot depune dosarele învederea obținerii de stimulente financiare din partea Consiliului Județean Giurgiu.

Documentele necesare sunt:

1. Copia actului de identitate al elevului care a împlinit vârsta de 14 ani, respectiv, copia certificatului de naștere al elevului și copia actului de identitate al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului care nu a împlinit vârsta de 14 ani.

2. Copii ale diplomelor obținute.

3. Adeverință de la instituția de învățământ care să ateste participarea la concursuri.