CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU – Comunicat Presă

  • Administraţie
  • 26 Februarie 2021
  • Nici un comentariu
  • 191
  • 3 minute de citit

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU a aprobat constituirea COMISIEI PENTRU ACORD UNIC în cadrul structurii Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu.

Comisia are următoarea componența:

– 3 specialiști provenind din structura proprie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, care asigură și secretariatul comisiei;

– reprezentanții delegați ai tuturor societăților care administrează și/sau furnizează utilitățile urbane – avizatori;

– reprezentanții împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile și al protecției sănătății populației, prevăzute de lege;

 – reprezentanții altor instituții emitente de avize și acorduri relevante, după caz.

Totodată, a fost aprobat protocolul cadru de colaborarecu reprezentanți delegați ai tuturor societăților care administrează și/sau furnizează utilitățile urbane, ai instituțiilor abilitate să emită acorduri și avize, și împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale în domeniile prevenirii și stingerii incendiilor, apărării civile care au calitatea de membri ai Comisiei pentru Acord Unic.

Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea interinstituțională privind desfășurarea activităților specifice prin Comisia de acord, în baza prevederilor art.45 alin. (11 ) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Prin intermediul acestui protocol părțile semnatare contribuie la simplificarea și scurtarea termenelor de obținere a avizelor / acordurilor, în vederea obținerii în condițiile legii, a autorizațiilor de construire/desființare. În cadrul acestui proces, solicitanții persoane fizice/juridice nu mai sunt obligate să meargă la toate instituțiile care avizează documentațiile, aceste demersuri fiind preluate de membrii Comisiei pentru Acord Unic, contra unei taxe impuse de legislația în vigoare.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .