Concurs de desene pentru elevii din şcolile judeţului

• anul acesta organizatorii au pregătit premii surpriză

• cele mai bune lucrări vor fi prezente într-o exopoziţie

Elevii claselor 1-4 din şcolile judeţului sunt invitaţi să participe la concursul tematic de desene “Apa, izvorul vieţii”- ediţia a II-a, organizat de Apa Service SA Giurgiu.

Cele mai bune lucrări vor fi premiate, pe 1 iunie, cu echipamente educative IT ( tablete, căşti wireless), truse pentru desen şi tricouri de colecţie produse de brandul de haine ecologice Empath. www.empath.ro

Partener media- Televiziunea Giurgiu Tribune www.giurgiu-tribune.ro

Anul acesta, lucrările premiate în cele două ediţii vor fi prezente într-o expoziţie, organizată la Centrul Cultural Ion Vinea.

Desenele pentru concurs pot fi trimise on-line ( fotografii) până la data de 20 mai, concursul având un Regulament pe care îl puteţi accesa mai jos.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

• SCOP: Prin acest demers Apa Service SA Giurgiu are în vedere educarea publicului, în special a tinerilor, în spiritul unei abordări responsabile față de mediu şi în special faţă de aspectele legate de apă. Noi încurajăm curiozitatea și deschiderea față de natură, observarea mediului înconjurător, creativitatea și spiritul inovativ precum și responsabilitatea pentru resursele naturale moștenite, începând cu comunitatea în care trăim și până la nivel global.

• ORGANIZARE: La concurs pot participa elevi ai şcolilor gimnaziale de pe raza judeţului Giurgiu, înscrişi în clasele 1-4;

• Participanţii vor trebui să trimită, până la data de 21 mai, ora 24, pe e-mail-ul societăţii noastre: apagiurgiu@yahoo.com fotografia unui desen efectuat cu creioane colorate, pe coală de desen format A3;

• Tema desenului este “Apa, izvorul vieţii!”. Fiecare elev poate participa cu o singură lucrare, semnată în colţul din dreapta, jos, cu numele şi prenumele autorului precum şi clasa şi şcoala la care învaţă. Dacă concepţia grafică a lucrării nu permite plasarea acestor informaţii în colţul din dreapta, jos, atunci informaţiile pot fi plasate în colţul din stânga, jos;

• La concursul din acest an nu pot participa lucrări trimise şi la prima ediţie a concursului;

• Rudele de gradul 1 şi 2 ale angajaţilor APA SERVICE SA Giurgiu nu pot participa la acestă ediţie a concursului, acestora fiindu-le rezervat un concurs organizat în luna decembrie;

• Fotografiile trimise prin e-mail vor avea, la Subiect, specificaţia ”Pentru concursul de desen- Apa, izvorul vieţii!” iar în text informaţiile: numele şi prenumele autorului, numele sau numărul şcolii, clasa, localitatea şi un număr de telefon de contact.

• DESFĂŞURARE: După preselecţia lucrărilor, juriul concursului, desemnat de către organizator, va puncta creativitatea, originalitatea, modul de abordare a subiectului precum şi calitate artistică a lucrărilor, iar cele mai valoroase desene vor fi premiate cu echipamente educative IT, constând în tablete, precum şi alte premii oferite de sponsori;

• Toate lucrările preselectate vor concura pentru premiul de popularitate, câştigător fiind desenul care va avea cele mai multe voturi pe pagina Facebook Apa Service SA Giurgiu;

• Primele 20 de lucrări, în ordine valorică, vor fi solicitate, în original, de către organizatorii concursului, în vederea amenajării unei expoziţii la “Centrul Cultural Ion Vinea”. În aceeaşi expoziţie vor fi prezente şi cele mai bune lucrări din ediţia I a concursului;

• Cu acest prilej “Apa Service” Giurgiu va premia şi cele mai active şcoli gimnaziale, pentru sprijinul acordat organizatorilor în vederea promovării concursului şi pentru efortul de educare a elevilor în direcţia protejării apei.

• CALENDAR:

21 aprilie : lansarea concursului

01- 20 mai : primirea lucrărilor

21- 25 mai : preselecţie şi jurizare

28 mai : anunţarea câştigătorilor

01 iunie : festivitatea de premiere.

• ALTE CONSIDERENTE: În momentul primirii premiilor, câștigătorii sau tutorii legali ai acestora vor prezenta un act de identitate și vor avea obligația de a completa și semna un proces verbal de predare-primire a premiilor;

• Potrivit legislației în domeniu, drepturile de autor asupra materialelor prezentate aparţin creatorului lor, participanții fiind direct răspunzători de autenticitatea lucrărilor puse în concurs. Prin simpla participare la concurs, autorul lucrărilor sau tutorele său își dă consimțământul ca acestea să fie utilizate de către organizator, în mod liber (promovare, exploatare, distribuire, panotare), cu menționarea numelui autorului, cu titlu gratuit, fără a putea fi solicitate ulterior, de la organizator, eventuale pretenții materiale sau de altă natură. Lucrările trimise în original la concurs nu vor fi returnate;

• Prin înscrierea la concurs, participanții sau tutorii legali ai acestora își dau implicit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate de către organizator în vederea organizării, desfășurării și promovării concursului;

• Materialele supuse jurizării nu trebuie să aducă atingere bunelor moravuri, să incite la încălcarea ordinii publice, la discriminare de orice fel, ură sau violență împotriva umanității;

• Organizatorii ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, din motive întemeiate, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn vigoare numai după anunțarea ȋn mod public, prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care regulamentul a fost făcut public anterior;

• Prin înscrierea la concurs, participanții se obligă să respecte prevederile acestui regulament;

• Nu se admit contestații.

• CONTACT: Pentru alte detalii – persoană de contact: Gelu Brebenel- purtător de cuvânt. Telefon: 0767 855 520 (luni-vineri, 09-15.00).

SPONSOR: Brandul de haine imprimate din bumbac organic – www.empath.ro

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .