COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Giurgiu

  • Administraţie
  • 13 Decembrie 2018
  • Nici un comentariu
  • 170
  • 5 minute de citit

În data de 13 decembrie 2018, ora 10.00, Consiliul Județean Giurgiu a organizat conferința de presă de lansare a proiectului „Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T”.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de partener 2, implementează, începând cu data de 15.08.2018,  proiectul  „Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T” (Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect ROBG-418, Acronim Proiect: ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014 -2020, Axa prioritară 1: „O regiune bine conectată”.

Valoarea totală a proiectului este de 6.326.447,21 Euro, din care Valoarea partenerului 2, respectiv a Consiliului Judeţean Giurgiu este de 1.953.948,03 Euro.

Proiectul se implementează în parteneriat cu Municipalitatea Ruse, Bulgaria, în calitate de Partener Leader.

Perioadă de implementare a proiectului este 15.08.2018 – 14.08.2021

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea accesibilității și securității rutiere şi îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T.

Obiectiv specific: 1.1 – Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru conexiuni mai bune la rețeaua de transport TEN-T.

Bugetul total al proiectului este:

Parteneri

 

FEDRContribuția naționalăContribuția partenerTotal contribuțieTotal Eligible
1. Municipalitatea Ruse3.716.624,30568.381,1887.493,70655.874,884.372.499,18
2. UAT Judeţul Giurgiu1.660.855,82253.993,7139.098,50293.092,211.953.948,03

Activitățile derulate de Consiliul Județean Giurgiu în cadrul proiectului sunt următoarele:

ü Pregătirea proiectului

  • Managementul proiectului
  • Furnizarea de echipamente pentru echipa de implementare a proiectului;
  • Realizarea si furnizarea materialelor de publicitate a proiectului;
  • Furnizarea de echipamente pentru fluidizarea traficului transfrontalier și creşterea securității rutiere în județul Giurgiu – echipamente de semnalizare rutieră, pentru fluidizarea traficului la frontieră, echipamente de prevenire a accidentelor rutiere și echipament (utilaje) necesar pentru realizarea lucrărilor de întreținere periodică și curentă a drumurilor județene, păstrarea condițiilor bune de drum și asigurarea unui nivel ridicat de fluență și siguranță în trafic prin realizarea de reparații rutiere și executarea lucrărilor de întreținere periodică și curentă pe drumurile județene specifice conectate la rețeaua TEN-T.
  • Elaborarea unei Strategii comune de securitate a traficului în regiunea CBC Ruse-Giurgiu, cu implicarea activă a tuturor părților interesate relevante din ambele părți ale frontierei – poliția rutieră, poliția de frontieră, departamentele de pompieri și unitățile de protecție civilă, instituțiile relevante din domeniul transporturi și întreținerea drumurilor etc.

Echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului vor intra în dotarea Consliului Județean Giurgiu, a Direcţiei Judeţene de Transport,  Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, a Poliției de Frontieră Giurgiu şi a Poliției Rutiere Giurgiu.

Date de contact: Cristina Ingeaua, manager asistent proiect, Compartiment Control intern şi managementul calitaţii, telefon/fax: 0372462665, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro. Elena Dumitrașcu, expert evenimente și elaborare strategie, Compartiment Programe şi Proiecte Europene, telefon: 0372462646, fax 0372462670, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .