Certificatele de încadrare în grad de handicap expirate în perioada pandemiei trebuie reînnoite

  • Social
  • 17 Martie 2022
  • Nici un comentariu
  • 245
  • 3 minute de citit

Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap, emise de Comisia pentru Protecția Copilului, precum și certificatele de încadrare a persoanei adulte în grad și tip de handicap, emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, ale căror termene de valabilitate au expirat în perioada stării de alertă, trebuie reînnoite în termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Având în vedere acest aspect, atât la nivelul Biroului de evaluare complexă a copilului cu handicap cât și la nivel Biroului de evaluare complexă pentru persoane adulte cu handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu se fac demersuri pentru aducerea la cunoștința persoanelor interesate cu privire la necesitatea depunerii dosarelor în timp util în vederea reevaluării, atât pentru copii cât și pentru persoane adulte; este necesară luarea în calcul a perioadei de analiză a dosarelor, programarea în vederea evaluării, precum și evaluarea care va avea loc la sediul D.G.A.S.P.C. Giurgiu. În cazul persoanelor adulte cu dizabilități cu domiciliul sau reședința în localitățile din zona de nord a județului, evaluarea se poate face la sediul Punctului de lucru din Bolintin Vale; în cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va face la domiciliul acestora. Propunerile de reînnoire a certificatelor sunt înaintate ulterior către Comisia pentru Protecția Copilului, respectiv Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

În cazul în care în termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă nu vor fi reînnoite certificatele de handicap ale căror termene de valabilitate au expirat în perioada stării de alertă, drepturile și prestațiile cuvenite persoanelor încadrate în grad de handicap nu vor mai fi acordate; de aceea, este important ca părinții/reprezentanții legali ai copiilor încadrați în grad de handicap, repectiv persoanele adulte cu dizabilități sau aparținătorii acestora să urgenteze depunerea dosarelor la D.G.A.S.P.C. Giurgiu, acestea putând fi transmise și prin poștă.

La nivelul județului Giurgiu, au expirat în perioada stării de alertă termenele de valabilitate ale certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru 50 copii, respectiv pentru 217 persoane adulte.

Denisa Cristescu,

Consilier D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .