Anunţ de interes public: Muzeul judeţean scoate posturi la concurs

Muzeul judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu
Str. C.D.Gherea nr.3, cod 080024
Giurgiu
CUI 4950496
Tel. 0246/216801, Fax. 0246/212804
Email muzeuljudeteangiurgiu@gmail.com

Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizeazǎ la sediul din municipiul Giurgiu, str. CD Gherea, nr. 3, Judeţul Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadǎ nedeterminatǎ a funcţiiilor contractuale de execuţie vacante:
Muzeograf – studii superioare, grad profesional II / 1 post; Secţia Arheologie
Inspector de specialitate – studii superioare, grad profesional debutant/1 post- Compartimentul Achiziţii publice

Concursul va consta in 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

Selecţia dosarelor de înscriere 13.08.2018

Proba scrisǎ in data de 21.08.2018, ora 10.00

Susţinerea interviului în data de 27.08.2018, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei panǎ la data de 10.08.2018, ora 12.00 şi vor conţine, documentele prevǎzute la art. 6 din H.G. 286/2011. Informaţii suplimentare la telefonul 0246216801.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .