100 DE CERERI PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA ROVINIETELOR AUTO

  • Social
  • 3 Septembrie 2018
  • Nici un comentariu
  • 100
  • 2 minute de citit

De la începutul acestui an şi până în prezent, 100 de persoane au depus la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu cereri privind acordarea scutirii de la plata  rovinietei auto.

Conform unui act normativ din anul 2015, acordarea acestei gratuităţi se poate face în situaţia în care proprietarul sau coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap grav precum şi în cazul în care proprietarul autoturismului este asistentul personal sau însoţitorul  persoanei cu handicap grav.

În ultimii ani, a crescut numărul cererilor depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu privind acordarea  scutirii de la plata  rovinietei auto: de la  65 de solicitări în anul 2015, numărul a crescut la 91 în anul 2016, ajungând la 126 în anul  2017. De la la începutul acestui an şi pâna în prezent au fost acordate scutiri pentru 100 de persoane.

Documentele necesare acordării scutirii  de la plata rovinietei (cerere tip, copia CI/ BI al proprietarului autoturismului şi al persoanei cu handicap, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, copia talonului autoturimului, copia contractului de muncă emis de primăria angajatoare din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap grav, declaraţia pe proprie raspundere a persoanei cu handicap)  pot fi depuse de solicitanţi personal sau prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Giurgiu.                                                 Denisa Cristescu – consilier  Compartimentul  Relaţii cu Mass-Media                                                                  

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .