Vineri, 5 octombrie, Şedinţă Extraordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

02 octombrie 2018 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a şedinţei extraordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 05 octombrie 2018, ora1000

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 29 august 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu – secretar al judeţului

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 14 septembrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna. Nina Carmen Crișu – secretar al judeţului

 1. Expunerea de motive nr.12977 din 28 septembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.12978 din 28 septembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției președintelui Consiliului Județean Giurgiu nr.370 din 25 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2018

    Prezintă: dl. Marian Mina     – preşedinte C.J.G

                          dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

                          dna. Florentina Stănculescu      – director executiv

 1. Expunerea de motive nr.12808 din 25 septembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.12809 din 25 septembrie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate

Prezintă: dl. Marian Mina     – preşedinte C.J.G

 1.  Lucian Corozel  – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

                   dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

 1. Expunerea de motive nr.13097 din 01 octombrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice si egalității de șanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții, referatul nr.13098 din 01 octombrie 2018 al Direcţiei economice si investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A la km 45+126 și DJ 412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ 601 la km 19+781, Oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu„ în faza studiu de fezabilitate

Prezintă: dl. Marian Mina –  preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie    
 2. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

                    dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

 1. Expunerea de motive nr.12989 din 28 septembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, referatul nr.12990 din 28 septembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu a imobilului în care își desfășoară activitatea Secția de etnografie, situat în Municipiul Giurgiu, Str.George Coșbuc, 14, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina      – preşedinte C.J.G       

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie    
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

             dna. Daniela Burcea  – dir. executiv

 1. Expunerea de motive nr.13072 din 01 octombrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.13073 din 01 octombrie 2018 al Compartimentului managementul resurselor umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina      – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica –  preşedinte comisie

              dna. Mariana Ionescu  – consilier

 1. Expunerea de motive nr.13132 din 01 octombrie 2018 , raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.13133 din 01 octombrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind înființarea Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copilului prin muncă, violenței asupra copilului și a violenței în familie

Prezintă: dl.Marian Mina      – preşedinte C.J.G       

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

              dna. Mirela Delea – preşedinte comisie

                        dna. Daniela Cioacă – dir.executiv     

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .