VALABILITATE SUPLIMENTARĂ DE 90 DE ZILE PENTRU CERTIFICATELE DE HANDICAP

  • Social
  • 27 April 2020
  • Nici un comentariu
  • 122
  • 4 minute de citit

Valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru adulți și copii cu dizabilități, care expiră în perioada stării de urgență și care este prelungită pe perioada de urgență declarată, se menține inclusiv după încetarea stării de urgență pentru o perioadă de 90 de zile.

Astfel, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap eliberate de Comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, certificate a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Totodată, Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă prevede că “valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări”.

Cu toate acestea, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu se primesc în continuare documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea persoanelor în vederea încadrării în grad și tip de handicap. Aceste documente pot fi transmise prin poștă, fax, e-mail sau pot fi depuse la Registratura instituției.

„Sunt copii și adulți care nu au avut niciodată certificate, dar care necesită încadrarea în grad și tip de handicap, deci cazuri noi, pentru care este necesară întocmirea dosarului, evaluare și eliberarea certificatului. De asemenea pot fi și situații precum agravarea stării de sănătate, care poate duce la încadrarea într-un alt grad de handicap, pentru astfel de cazuri fiind necesară de asemenea întocmirea dosarului, reeevaluare și eliberarea unui alt certificat, a declarat Cătălin Lupu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

La nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost luate măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijlocelor electronice de comunicare. Astfel, pentru situațiile în care dosarele cu toate documentele necesare au fost depuse la Biroul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități sau, după caz la Biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, evaluările se fac prin mijloace electronice/video de comunicare, propunerile specialiștilor din cadrul acestor birouri, realizate după evaluare, urmând să fie supuse aprobării Comisiei pentru Protecția Copilului sau după caz, Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în vederea eliberării certificatelor.

Pentru situațiile în care cererea tip și documentele necesare privind încadrarea în grad de handicap a copilului, sau, după caz, a persoanei adulte cu dizabilități nu au fost depuse în perioada de stare de urgență instituită sau au fost depuse dar continuarea procesului de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap presupune contactul direct între persoane și nu pot fi utilizate mijloace electronice de comunicare sau acestea sunt considerate incomplete, sunt aplicabile prevederile Decretului nr. 195/2020, respectiv certificatul își prelungește valabilitatea, indiferent de vârsta beneficiarului, inclusiv pentru tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani.

Documentele necesare în vederea evaluării/reevaluării persoanelor în vederea încadrării/reîncadrării în grad de handicap  pot fi depuse în continuare prin intermedul poștei (D.G.A.S.P.C. Giurgiu, municipiul Giurgiu, șos.Alexandriei nr. 7-9), prin fax (0246 21 62 32), pe adresele de e-mail (sec_copii_gr@dgaspcgr.ro, respectiv sec_adulti_gr@dgaspcgr.ro) sau la ghișeul special amenajat la intrarea în instituție, prin care se asigură primirea corespondenței de către Registratura instituției.

Denisa Cristescu,

Consilier Relații cu Mass-Media

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .