STUDIU PRIVIND CONSUMUL DE APĂ POTABILĂ

*Apa la PET: scumpă și producătoare de deșeuri *Apa de la robinet este de 200 de ori mai ieftină decât apa îmbuteliată *Pentru fiecare litru de apă îmbuteliată pe care îl consumăm sunt necesari aproximativ 25 de litri de apă pentru producerea și transportarea acestuia *Care este soluţia? *Avantajele consumului apei de la robinet

În scopul îmbunătățirii cunoștințelor în rândul consumatorilor în ceea ce privește informațiile relevante asupra calității apei potabile și creșterea încrederii consumatorilor în utilizarea pentru consumul propriu al apei potabile furnizate în sistemele publice de alimentare, a fost efectuat un studiu comparativ privind compoziția și calitatea apelor îmbuteliate și al apei potabile la robinetul consumatorului.

Scopul studiului este creșterea încrederii consumatorilor în calitatea apei potabile, ceea ce ar putea contribui la reducerea utilizării ambalajelor din plastic, respectiv reducerea deșeurilor din plastic, precum și a emisiilor de gaze cu efect de sera și ar putea avea un impact pozitiv atât în materie de atenuare a schimbărilor climatice, cât și asupra mediului în ansamblu.

În cadrul studiului, 20 de mărci diferite de ape îmbuteliate, existente pe piaţa de retail şi 9 probe de apă potabilă reţeaua publică de alimentare, au fost analizate prin determinarea unor parametri fizici şi chimici, pentru a stabili compatibilitatea lor cu legislaţia apei potabile din România. În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele obţinute: 9 probe din cele 20 de ape îmbuteliate analizate nu respectă criteriile selectate, prevăzute în legislaţie, adica 48%, în schimb toate probele de apă potabilă din reţeaua publică de alimentare sunt conforme cu legislaţia în domeniu. Spre deosebire de apa de la robinet, apa potabilă îmbuteliată este supusă verificării doar pentru un numar limitat de parametri.

Îmbutelierea și comercializarea apei implică folosirea de resurse și producerea de deșeuri prin ambalarea în sticle de unică folosință. Pentru fabricarea unui kg. de material PET se utilizează aproximativ 2 kg. de petrol și importante cantități de energie. Deși PET-ul este considerat mai puțin toxic decât multe materiale plastice, fabricarea acestora generează emisii toxice sub formă de nichel, etilbenzen, oxid de etilenă și benzen. Producția ambalajelor din plastic (inclusiv tip PET) consumă aproximativ 8% din producția de petrol a globului. În plus, apa îmbuteliată presupune și risipă de apă; pentru fiecare litru de apă îmbuteliată pe care îl consumăm sunt necesari aproximativ 25 de litri de apă pentru producerea și transportarea acestuia.

Sticlele tip PET nu sunt bio-degradabile. Descompunerea lor durează între 500 și 1000 de ani, o parte semnificativă din acestea ajungând direct în natură. Drept urmare, aproximativ 90% din gunoiul de la suprafața oceanelor este reprezentat de plastic (nu doar PET-uri). Se estimează că aproximativ 1 milion de păsări și mamifere maritime mor din cauza plasticului.

Care este soluţia?

Un prim pas este schimbarea unui obicei de consum dăunător, Mai ales pentru că există o alternativa, la îndemână, pe care mulți o ignoră: apa de la robinet.

Avantaje: Apa de la robinet nu generează deșeuri care poluează.
Este o apa „vie’’ care circulă continuu și nu reprezintă un mediu prielnic pentru dezvoltarea anumitor categorii de bacterii care ne pot afecta sănătatea. Nu conține bacterii pentru că este tratată cu o concentrație de clor sigură pentru sanatate și reglementată prin norme europene. Apa de la robinet este constant verificată și monitorizată pentru a se încadra în normele de calitate și siguranță impuse de organismele europene. Este ieftină. Apa de la robinet este de 200 de ori mai ieftină decât apa îmbuteliată și are un impact ecologic de 300 de ori mai mic.

Variabilele care pot, într-adevăr, afecta calitatea apei la nivel local, sunt sistemul de distribuție a apei din interiorul blocului/imobilului în care ne aflăm, ori, temporar, în urma unor defecțiuni ce pot apărea la conductele de distribuție municipale.

Reiterăm mesajul nostru de a consuma apă de la robinet în locul apei îmbuteliate, cu scopul de a genera mai puține deșeuri de plastic și de a folosi într-un mod mai eficient resursele naturale.

Studiul a fost realizat în aria de operare a Companiei AQUA SERRV S.A. Târgu Mureș și a fost elaborat de: ec. Maior Raluca, Director dezvoltare în cadrul Compania Aquaserv S.A., ing. chim. Moldovan Angelica, Şef Serviciu laborator în cadrul Compania Aquaserv S.A., ec. Dodiţă-Farcaş Daniel, Şef Serviciu relaţii externe în cadrul Compania Aquaserv S.A., Tomuleţiu Nicolae, Coordonator comunicare şi relaţii publice în cadrul Compania Aquaserv S.A., Măgeruşan Adrian, disigner în cadrul Compania Aquaserv S.A.
TÂRGU MUREŞ 2021.

Monitorizarea apei de la robinet se face mai frecvent și poate fi consultată public pe website-ul Direcției de Sănătate Publică sau pe site-ul companiilor județene de apă.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .