APA SERVICE Giurgiu – Informare

 INFORMARE

Această informare este efectuată de: APA SERVICE SA, str. Uzinei, nr. 2 , Giurgiu, jud. Giurgiu tel. 0246212227, fax 0246215718 email: apagiurgiu@yahoo.com, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ- VEDEA aviz de amplasament pentru SEAU Cosoba, investitie noua care face parte din “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu în perioada 2014 – 2020”.

Statia de epurare ape uzate Cosoba este amplasata in comuna Cosoba, pe un teren aflat in domeniul public al comunei si va deservi noile sisteme de canalizare menajera prevazute a se executa in localitatile Cosoba si Sabareni.

Rezultatul acestei masuri: apele uzate menajere colectate din localitatile Cosoba si Sabareni, dupa ce au fost epurate in cadrul noii statii de epurare, se vor evacua in raul Ciorogarla, cu respectarea incarcarilor prevazute in normativele in vigoare.

Amplasamentul staţiei de epurare Cosoba se află într-o zonă inundabila a raului Ciorogarla. Pentru apararea împotriva inundaţiilor, s-a prevăzut amplasarea staţiei de epurare pe o platformă, la o cota neinundabilă (108.90mdMN) peste nivelul maxim Q1% calculat.

Solicitarea de obtinere a avizului de amplasament este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa mentionata( persoana de contact Neagu Lucica, telefon 0731551628), dupa data de 05 noiembrie 2021.

Director General,

Popescu Alexandru- George

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .