PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE LA CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

 • Administraţie
 • 27 Februarie 2019
 • Nici un comentariu
 • 197
 • 4 minute de citit

Anul 2019 se anunţă  a fi unul plin în ceea ce priveşte implementarea de către Consiliul Judeţean Giurgiu a  unor proiecte finanţate atât din bani interni cât ţi din fonduri transdunăreane sau europene  Dar iată cum se prezintă lista acestora la înmceput de an. Rămâne de văzut dacă adoptarea bugetului va afecta derularea în timp util a acestora.

 1. Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC, cod SMIS 116685, Apel: CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Perioada de implementare: (15 luni) 17.07.2018 – 16.10.2019

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 396.814,86 Lei

Urmează perioada de auditare şi certificare ptr. Standardul Internaţional ISO37001 Sisteme de Managment Anti Mită

 1. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă, Cod SMIS 125227, Apel: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, POR 2014 – 2020 – Contract de finanţare semnat în data de 18.12.2018

Perioada de implementare: 01.01.2014 – 30.11.2019

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 395.385,50 lei

A fost depusă şi aprobată Cererea de rambursare nr. 1.

A fost primită suma de 256.832,52 lei.

Urmează demararea procedurii de achiziţie pentru publicitatea proiectului.

 1. „Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării” (Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region), cod DTP 1-189-2.2-LENA, Programul Transnaţional „Dunărea”, Apelul 1, Axa prioritară 2 – Mediul şi o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.2 – Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale şi culturale

Perioada de implementare: 01.01.2017 – 30.06.2019

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 91.927,05 euro

În perioada 28 – 30.01.2019 s-a desfăşurat evenimentul „Sesiuni de instruire pentru dezvoltarea afacerilor, atragerea de fonduri în domeniul pescuitului şi workshop pentru dezvoltarea reţelei transfrontaliere”. În data de 30 vor participa şi 16 reprezentanţi din partea oraşului Belene, Bulgaria.

 1. Investiţii pentru o zonă sigură: judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse (Investments for a safe region: Giurgiu County and Ruse District), Acronim: ISR, cod e-MS code RO-BG-135

Perioada de implementare (36 luni): 30.03.2017 – 29.03.2020

Valoare Proiect: 5.059.800,84 euro

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 2.930.950,63 euro

Urmează o nouă achiziţie pentru lucrări de construcţie şi echipamente.

 1. CROSS-BORDER ADVANCED TRAINING PROGRAMME FOR GIURGIU COUNTY AND RUSE DISTRICT ADMINISTRATIONS (Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse), Acronim: CBA, cod e-MS code RO-BG-136

Perioada de implementare (24 luni): 20.05.2017 – 19.05.2019

Valoare Proiect: 440.393,19 euro

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 222.269 euro

Proiectul este in curs de finalizare, urmând 3 activităţi (inclusiv deplasări).

 1. Improved nodes Giurgiu-Byala for a better connection to TEN-T infrastructure (Îmbunătăţirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la reţeaua infrastructurii TEN-T), cod e-MS: ROBG442, acronim B-TeN, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V A România – Bulgaria

Perioada de implementare: (36 luni) 22.08.2018 – 21.08.2021

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 5.233.739,56 euro

Achiziţia de proiectare şi execuţie lucrări la obiectivul de investiţiiReabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti este în evaluare.

 1. Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network, e-MS code: ROBG-418

Perioada de implementare: (36 luni)15.08.2018 – 14.08.2021

Valoare Proiect: 6.326.447,28  euro

Valoare UAT Giurgiu: 1.953.948,05 euro

S-a demarat procedura de achiziţie pentru o parte din echipamente ( pentru echipa de implementare şi Direcţia de Transport Giurgiu).

Urmează a fi demarată achiziţia pentru echipamentele Polţia de Frontieră şi Politia  Municipală.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .