Miercuri, 23 ianuarie, Şedinţă Ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a şedinţei ordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de

23 ianuarie 2019, ora1100

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 09 ianuarie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna. Daniela Ionela Pătru- secretar al judeţului

2.Expunerea de motive nr.334 din 09 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.335 din 09 ianuarie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuți

Prezintă: dl. Marian Mina     – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

3.Expunerea de motive nr.381 din 10 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.382 din 10 ianuarie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare  DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” în faza Proiect tehnic și detalii de execuție pentru lucrările rest de executat

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

4.Expunerea de motive nr.551 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.552 din 14 ianuarie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 503A, Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”,   în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

5.Expunerea de motive nr.408 din 10 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.409 din 10 ianuarie 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare și modernizare curte interioară Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

6.Expunerea de motive nr.477 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.478 din 14 ianuarie 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Mirela Delea – preşedinte comisie

dna. Mariana Ionescu – consilier

7.Expunerea de motive nr.528 din 14 ianuarie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.529 din 14 ianuarie 2019 al Compartimentului dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „APA SERVICE” S.A. Giurgiu să aprobe Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2019

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie
 3. Nicu Mardale – coordonator compartiment

8.Expunerea de motive nr.13375 din 04 octombrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.13376 din 04 octombrie 2018 al Compartimentului dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Mirela Delea – preşedinte comisie

dna. Anda Monica Chiriceanu – manager proiect

9.Planul strategic pentru anul 2019 cu privire la prioritățile în asigurarea siguranței persoanei și ordinii publice

prezintă: dl. Cristian Ștenghel – preşedinte A.T.O.P.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .