Mâine, 21 octombrie 2021, Primăria municipiului Giurgiu și ILR Logistica va inaugura halea trimodală, aparținând ILR Logistica România SRL, hală construită în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Portul Verde și de Înaltă Performanță/ High Performance Green Port Giurgiu Stage II – Cosntruction”.

„Proiectul „High Performance Green Port Giurgiu Stage II- Construction” (Portul Verde și de Înaltă Performanță Giurgiu Etapa II- Construcția), finanțat prin programul CEF – Mecanismul pentru Interconectarea Europei, vizează construirea unui terminal logistic cu acces trimodal (fluvial, rutier și feroviar), terminal ce poate fi utilizat în orice condiții meteo ,refacerea și modernizarea cheului de descărcare, investiții în utilaje cu performanțe ridicate, extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, dragarea canalului navigabil, modernizarea sistemelor de tehnologie a informației existente și integrarea în cadrul Sistemului de Informații Fluviale.

Proiectul este rezultatul cooperării dintre o firmă privată – ILR Logistica Romania SRL și două entități publice – Primăria Municipiului Giurgiu și Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, fiecare dintre parteneri având de realizat anumite activități și are ca obiective generale îmbunătățirea conexiunilor între porturile Dunării și rețeaua feroviară și rutieră pentru reducerea costurilor și timpului de lucru, reducerea diferenței în calitatea infrastructurii portuare dintre România și țările din regiunea Dunării Superioare, creșterea ponderii transportului intermodal pe apă.