Informaţie de interes public: Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu

 • Administraţie
 • 25 Noiembrie 2018
 • Nici un comentariu
 • 112
 • 17 minute de citit

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

Informaţie de interes public.:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a Şedinţei ordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de

27 noiembrie 2018, ora1100

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 19 octombrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna. Nina Carmen Crișu – secretar al judeţului

 1. 2. Expunerea de motive nr.15714 din 14 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul constatator nr.15715 din 14 noiembrie 2018 al Secretarului județului şi Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Moțan Gogu, membru al Partidului Social Democrat  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Daniela Cioacă – dir. Executiv

 1. 3. Expunerea de motive nr.15937 din 19 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.15938 din 19 noiembrie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.415 din 05 noiembrie 2018 a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2018, precum și pentru rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu         – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15067 din 02 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.15068 din 02 noiembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre pentru aprobarea demersurilor privind transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Comunei Bucșani a unor suprafețe de teren aferente traseului vechi al DJ 412 C, zona pod peste râul Neajlov, situate în comuna Bucșani

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica –  preşedinte comisie

dl.Mircea Andrei – președinte comisie

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15192 din 06 noiembrie 2018, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15193 din 06 noiembrie 2018 al Direcției logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 401 și obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Mircea Andrei – președinte comisie

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. executiv

 1. Expunerea de motive nr.15199 din 06 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.15200 din 06 noiembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor în vederea preluării din domeniul public al Comunei Bucșani în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren aferente traseului nou al DJ 412C zona pod peste râul Neajlov, situate în Comuna Bucșani P

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. tefan Ciprian Marica – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15303 din 07 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15304 din 07 noiembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 42,64 mp din cadrul fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu situat în Şos.Alexandriei, nr 7–9, aflat în domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. executiv

 1. Expunerea de motive nr.15962 din 19 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15963 din 19 noiembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului „Asigurarea unui Management Eficient pentru Intervenţii Comune în Situaţii de Urgenţă în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu-Ruse (E.M.E.S.)”, Cod SMIS-ETC 623 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dl.Ştefan Ciprian Marica –  preşedinte comisie

dna.Daniela Burcea – dir. Executiv

 1. 9. Expunerea de motive nr.15742 din 14 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.15743 din 14 noiembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Zilei de 1 Decembrie, „Ziua Națională a României”

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Daniela Burcea – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15935 din 19 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.15936 din 19 noiembrie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2018

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Lucian Coroze – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu         – dir. executiv

 1. 11. Expunerea de motive nr.15821 din 15 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.15822 din 15 noiembrie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere si a contribuţiei lunare de întreţinere in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, pentru anul 2019

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu – dir. executiv

 1. Expunerea de motive nr.15823 din 15 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.15824 din 15 noiembrie 2018 al Direcției economice și investiții și Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2019

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu         – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15825 din 15 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.15826 din 15 noiembrie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru un copil care beneficiază de protecție în formă instituționalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecție în formă instituționalizată, pentru anul 2019

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu         – dir. executiv

 1. Expunerea de motive nr.15835 din 16 noiembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.15836 din 16 noiembrie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru anul 2019

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu  – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.14391 din 23 octombrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.14392 din 23 octombrie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2019Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.14393 din 23 octombrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.14394 din 23 octombrie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2019

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Florentina Stănculescu – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15724 din 14 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.15725 din 14 noiembrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Mariana Ionescu – consilier

 1. Expunerea de motive nr.15886 din 16 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.15887 din 16 noiembrie 2018 al Compartimentului Control intern și managementul calității şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dl.Nicu Mardale – coordonator compartiment

19.Expunerea de motive nr.15694 din 14 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15695 din 14 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Greaca din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

Prezintă: dl.Marian Mina- preşedinte C.J.G.

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Daniela Cioacă  – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15736 din 14 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15737 din 14 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. ATU S.R.L.

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15892 din 16 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15893 din 16 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. NELMATOUR S.R.L.

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15894 din 16 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15895 din 16 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Daniela Cioacă – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15896 din 16 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15897 din 16 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. STOICA DANIEL MAXI TAXI S.R.L.

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Daniela Cioacă – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.15970 din 19 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.15971 din 19 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu.

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.16011 din 19 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.16012 din 19 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitalității de atribuire a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2019-30.06.2025.

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Daniela Cioacă – dir. Executiv

 1. Expunerea de motive nr.14400 din 23 octombrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.14401 din 23 octombrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu

Prezintă: dl. Marian Mina –  preşedinte C.J.G.

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Ruse – consilier

 1. Expunerea de motive nr.15755 din 15 noiembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr. 15756 din 15 noiembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „I. A. Bassarabescu” Giurgiu

Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G.

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Daniela Cioacă – dir. executiv

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .