În pofida agitaţiei mediatice, la DGASPC Giurgiu încă este linişte

COMUNICAT DE PRESĂ

Precizări legate de plata salariilor și a contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale de stat pentru salariații D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Ca urmare a difuzării în mediul online, în data de 11.08.2021, a unor informații legate de neplata contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale de stat pentru  salariații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu,  conducerea D.G.A.S.P.C. Giurgiu face următoarele precizări:

Viramentele pentru plata salariilor nete pentru luna iulie 2021 pentru cei 850  salariați ai D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost deja făcute. În ceea ce privește contribuțiile de asigurări sociale de stat, conform reglementărilor legale, acestea au termen de plată până la data de 25 a lunii în curs pentru luna precedentă, astfel că la rectificarea bugetară din luna august 2021 vor fi asigurate fondurile necesare în vederea achitării acestora, precum și cheltuielile de personal (drepturi salariale) pentru perioada următoare. Salariații beneficiază de toate drepturile privind eventuala asistență medicală timp de TREI LUNI de la plata ultimei contribuții lunare, o astfel de procedură a mai fost aplicată și în anii anteriori, așadar riscul unei situații de genul celei invocate în articolul difuzat în mediul online nu există. Salariații și coasigurații acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor electronice efectuate de către angajatori (D112) în evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Este necesar ca salariații să își concentreze atenția pe oferirea de servicii de calitate beneficiarilor iar difuzarea în mediul on line a unor informații menite să le inducă o stare de nesiguranță în rândul salariaților nu face altceva decât să le perturbe activitatea profesională. Îi asigur că există o preocupare permanentă pentru ca plata drepturilor salariale și plata contribuțiilor la sistemul asigurărilor sociale de stat să fie asigurate”, a declarat Sorina Neacșu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.Consilier, Denisa Cristescu D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .