ÎN LOCALITATEA MALU VA FI ÎNFIINŢAT PRIMUL CENTRU INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU VÂRSTNICI DIN JUDEŢUL GIURGIU

  • Social
  • 12 Iunie 2019
  • Nici un comentariu
  • 87
  • 3 minute de citit

Printr-un proiect cu finanţare europeană, în localitatea Malu va fi înfiinţat primul centru integrat de servicii sociale pentru persoane vârstnice din judeţul Giurgiu. Acest centru va oferi servicii sociale persoanelor vârstnice din localitatea Malu şi localităţile limitrofe – Slobozia, Vedea şi Găujani, prin înfiinţarea unui centru de zi, a unei cantine sociale şi a unei unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Proiectul demarat la data de 1 iunie 2019 va fi finalizat în data de 31 august 2021 şi este  implementat în parteneriat de Primăria Malu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Giurgiu.

Conferinţa de presă prilejuită de lansarea proiectului “Centru integrat se servicii sociale pentru vârstnici în comuna Malu, judetul Giurgiu” a  avut loc miercuri, 12 iunie 2019, la sediul Primăriei Malu. Au participat  conducerea Primăriei Malu, primar Eugen Şoavă si viceprimar Mirel Jantea, directorul general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu, Dan Valentin Sima, primarii localităţilor Vedea şi Slobozia, membrii echipei de proiect, precum si reprezentanţi ai mass-mediei. În prezentarea proiectului, managerul de proiect Monica Margareta Lăceanu a  facut referire la obiectivele proiectului, printre care prevenirea instituţionalizării şi creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice prin oferirea de servicii adaptate nevoilor acestora, în conformitate cu standardele de calitate în domeniu, precum şi respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, menţinerea autonomiei acestora, prevenirea riscului de dependenţă, de marginalizare şi excludere socială. De asemenea, proiectul are în vedere întărirea capacităţii autorităţilor locale de a furniza servicii în funcţie de priorităţile identificate pe plan local şi întărirea parteneriatelor, ca factor primordial în acordarea serviciilor sociale.

Centrul  integrat de servicii sociale pentru persoane vârstnice va funcţiona într-o clădire existentă în localitatea Malu (fosta brutărie), clădire care  va fi extinsă,  reabilitată şi dotată. De asemenea, va fi achiziționat un mijloc de transport pentru a asigura deplasarea   vârstnicilor din Malu şi localităţile limitrofe la centrul de zi si cantina socială  precum şi pentru deplasarea personalului de specialitate la domiciliile persoanelor vârstnice, pentru asigurarea asistenţei medicale primare şi a serviciilor de îngrijire.

Din personalul Centrului integrat de servicii sociale vor face parte asistenţi medicali,  îngrijitori la domiciliu, psiholog, asistent social, bucătar, şofer şi  paznici.

„Prin acest proiect este promovată incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale al persoanelor vârstnice din această zonă a judeţului. După data de încheiere a proiectului, care presupune asigurarea infrastructurii necesare pentru a oferi servicii de calitate prin intermediul Centrului de zi, a Cantinei Sociale și a unității de îngrijire la domiciliu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Giurgiu va asigura sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de 5 ani”,  a declarat Dan Valentin Sima, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.255239,62 lei, dintre care 85% reprezintă fonduri nerambursabile.

Denisa Cristescu, consilier Mass-Media-D.G.A.S.P.C. Giurgiu

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .