Consiliul Judeţean Giurgiu pregăteşte măsuri reactive pentru prevenirea şi combaterea dezastrelor

Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de beneficiar lider, în parteneriat cu Crucea Roşie Română – filiala Giurgiu, Crucea Roşie Bulgară, Universitatea din Ruse „Angel Kancev” şi Clusterul de business şi inovatţe din Ruse, implementează în perioada 26.05.2020-25.05.2023, proiectul „Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region” („Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014 -2020 şi urmăreşte „Îmbunătăţirea managementului riscului comun in regiunea transfrontaieră”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității reactive și preventive în caz de incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, precum și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență.

Proiectul are ca obiective specifice, creșterea gradului de conștientizare a publicului în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse , cu privire la riscurile de incendii și inundații forestiere prin activităţi de instruire și comunicare. Crucea Roşie Română si Crucea Roşie Bulgară vor achiziţiona echipamente specifice intervenţiilor la inundaţii şi vor desfaşura instruiri si activităţi de conştientizare pentru public.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .