În anul 2022, DGASPC Giurgiu a acordat asistenţă pentru 217 cazuri de violență domestică

  • Social
  • 27 Decembrie 2022
  • Nici un comentariu
  • 189
  • 5 minute de citit

În decurs de șapte luni de la înființare, Centrul de consiliere pentru agresori, serviciu social din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu,  a acordat asistență în 217 cazuri de violență domestică raportate de către Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, în baza protocolului de colaborare încheiat cu D.G.A.S.P.C. Giurgiu. Astfel, 217 potențiali beneficiari au fost informați despre serviciile de consiliere gratuite oferite în cadrul Centrului de consiliere pentru agresori. Până în prezent, șapte persoane au beneficiat de astfel de programe de consiliere.

„Cifrele raportate privind violența domestică sunt îngrijorătoare.Misiunea acestui centru de zi este furnizarea de servicii complexe agresorilor familiali, în vederea corectării comportamentelor agresive și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora. Până în prezent, șapte agresori familiali (șase bărbați și o femeie) au fost incluși în programe personalizate de consiliere psihologică; pentru doi dintre aceștia, instanța judecătorească a dispus in acest sens iar în ceea ce-i privește pe ceilalți cinci, a fost opțiunea lor să beneficieze de consiliere psihologică. Avem o foarte bună colaborare atât cu Inspectoratul Județean de Poliție cât și cu Serviciul Județean de Probațiune, cu care am incheiat protocoale în scopul facilitării accesului unui număr cât mai mare de agresori familiali la serviciile oferite de Centrul de consiliere pentru agresori și sperăm ca în viitor tot mai mulți agresori familiali să beneficieze de serviciile oferite în cadrul acestui serviciu social, a declarat Elvira Gavrilă, coordonator al Centrului pentru agresori Giurgiu.

Centrul pentru agresori din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu este unul din cele opt   centre pentru agresori înființate în cadrul proiectului predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, implementat la nivel național de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat proiectului este 2.500.000 de euro.

Unul din  obiectivele principale ale proiectului este sprijinirea autorităților române în adoptarea unei abordări coordonate pentru tratarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor. În acest sens, în ultimul an au fost organizate o serie de activități  în vederea creșterii nivelului de pregătire al profesioniștilor din cadrul serviciilor sociale specializate,  precum derularea de seminare de instruire și întâlniri de lucru. De asemenea, în cadrul proiectului implementat de Agenția Națională de Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați, în luna ianuarie 2023 va avea loc o vizită de studiu  în Norvegia,  pentru schimbul de bune practici cu experți norvegieni.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .