Giurgiu are de astăzi un port nou de înaltă performanţă

  • Administraţie
  • 21 Octombrie 2021
  • Nici un comentariu
  • 241
  • 4 minute de citit

Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați (AFDJ Galați) și ILR Logistica România SRL au organizat astăzi 21 Octombrie 2021, la Giurgiu evenimentul de marcare a finalizării proiectului de infrastructură de cale navigabilă, ”Portul Verde și de Înaltă Performanță/ High Performance Green Port Giurgiu Stage II- Construction”, finanțat din fonduri europene, cu sprijinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

La acest eveniment au participat și Coordonatorul coridorului Rhine-Dunăre, reprezentanți ai Comisiei Europene și Agenției executive CINEA, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și reprezentanții autorității publice locale, viceprimarii Marian Damian, Silviu Dumitrescu și admministratorul public al municipiului, Ionel Muscalu.

Cu acest prilej, a fost susținută și o conferință de presă în cadrul căreia au luat cuvântul, Coordonatorul Coridorului Rhine-Dunare, Dna. Ines Ayala Sender, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, administratorul public al municipiului, Ionel Muscalu și directorul general al Zonei Libere Giurgiu, Liviu Cartojan.

Conferința a vizat aspectele tehnice ale proiectelor, considerații referitoare la politica europeană în sectorul transporturilor, precum și integrarea acțiunilor naționale în cadrul acestor politici.

„Proiectul „High Performance Green Port Giurgiu Stage II- Construction” (Portul Verde și de Inaltă Performanță Giurgiu Etapa II- Construcția), finanțat prin programul CEF – Mecanismul pentru Interconectarea Europei, vizează construirea unui terminal logistic cu acces trimodal (fluvial, rutier și feroviar), ce poate fi utilizat în orice condiții meteorologic, refacerea și modernizarea cheului de descărcare, investiții în utilaje cu performanțe ridicate, extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, dragarea canalului navigabil, modernizarea sistemelor de tehnologie a informației existente și integrarea în cadrul Sistemului de Informații Fluviale.

Obiectivul este rezultatul cooperării între o firmă privată – ILR Logistica Romania SRL, Primăria Municipiului Giurgiu și Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, fiecare dintre parteneri având de realizat anumite activități, având ca obiective generale îmbunătățirea conexiunilor dintre porturile Dunării și rețeaua feroviară și rutieră, pentru reducerea costurilor, a timpului de lucru, reducerea diferenței în calitatea infrastructurii portuare dintre România și țările din regiunea Dunării Superioare, creșterea ponderii transportului intermodal pe apă. Proiectul a fost finanțat prin intermediul instrumentului de finanțare CEF – Mecanismul Interconectarea Europei.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .