Consiliul Judeţean Giurgiu – Proiect al Ordinei de zi

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

24 august 2018

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a şedinţei ordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de

29 august 2018, ora1100

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 09 iulie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu      – secretar al judeţului

2.Expunerea de motive nr.10083 din 31 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.10084 din 31 iulie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii   „Modernizare drumul județean DJ 504, Giurgiu – Vieru – Putineiu – Gogoșari” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

3.Expunerea de motive nr.10112 din 31 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.10113 din 31 iulie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice Răsuceni”,  în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

4.Expunerea de motive nr.10114 din 31 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.10115 din 31 iulie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa”,  în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma- coordonator compartiment

5.Expunerea de motive nr.11011 din 22 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.11012 din 22 august 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Orasul  Bolintin-Vale  în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A la km 45+126 și DJ 412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ 601 la km 19+781, Oraș Bolintin-Vale, județul Giurgiu„

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie
 2. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Camelia Toma – coordonator compartiment

6.Expunerea de motive nr.10261 din 02 august 2018, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.10262 din 02 august 2018 al Compartimentului dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 ale Acordului de finanţare aprobat prin Hotărârea nr.50 din 27 aprilie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dna. Mirela Delea – preşedinte comisie

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie
 3. Nicu Mardale – coordonator compartiment

7.Expunerea de motive nr.10372 din 03 august 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.10373 din 03 august 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea  – dir. executiv

8.Expunerea de motive nr.10167 din 01 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.10168 din 01 august 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Giurgiu a unui imobil (garaj) în suprafață de 86 mp,  situat în Municipiul Giurgiu, Şos. Alexandriei, nr.7-9 ,  aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea   – dir. Executiv

9.Expunerea de motive nr.10814 din 14 august 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.10815 din 14 august 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului „Asigurarea unui Management Eficient pentru IntervenţiiComune în Situaţii de Urgenţă în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu-Ruse (E.M.E.S.)”, Cod SMIS-ETC 623 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Burcea  – dir. Executiv

10.Expunerea de motive nr.10753 din 14 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.10754 din 14 august 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării temporare a funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecia Copilului Giurgiu de către domnul Sima Dan Valentin

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Mirela Delea – preşedinte comisie

dna. Mariana Ionescu – consilier

11.Expunerea de motive nr.10770 din 14 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.10771 din 14 august 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Mariana Ionescu – consilier

12.Expunerea de motive nr.10992 din 22 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.10993 din 22 august 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă   – dir. Executiv

13.Expunerea de motive nr.11183 din 24 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.11184 din 24 august 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare

Prezintă: dl.Marian Mina- preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă   – dir. Executiv

14.Expunerea de motive nr.11092 din 23 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.11093 din 23 august 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Mariana Ionescu – consilier

15.Expunerea de motive nr.11017 din 22 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.11018 din 22 august 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Mirela Delea – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă   – dir. Executiv

16.Expunerea de motive nr.10681 din 13 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.10682 din 13 august 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN  JUDEŢ  CURAT”

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă  – dir. Executiv

17.Expunerea de motive nr.10727 din 13 august 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.10728 din 13 august 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna. Daniela Cioacă   – dir. Executiv

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .