Consiliul Judeţean Giurgiu: Informaţie de presă

Giurgiu.

07.05.2018

Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu şi Consiliul Judeţean Giurgiu demarează seria de activităţi de educaţie a tinerei generaţii în spiritul integrităţii respectiv, educarea anticorupţie prin teatru a elevilor de cls. a XI- a şi a XII- a prin susţinerea de reprezentaţii cu spectacolul ŞANTAJ de Ludmila Razumvovska, în regia lui Cosmin Creţu.

Primul spectacol din această serie va fi organizat pentru elevii Liceului Tehnologic Udrişte-Năsturel Hotarele, astăzi 07.05.2018, incepand cu ora 12°°.

Evenimentul este organizat în parteneriat de Consiliul Judeţean Giurgiu, Direcţia Generalţ Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu cu sprijinul Teatrului Tudor Vianu Giurgiu.

În vederea implementării Sistemului de management anticorupţie la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, conform prevederilor HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, coroborat cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Giurgiu are în implementare Protocolul de colaborare Încheiat cu Directia Generală Anticorupţie, în vederea derulării de activiţoi ce au drept obiectiv promovarea unor mesaje cu conţinut informativ-preventiv anticorupţie şi pentru diversificarea canalelor de informare a societăţii civile.

Colaborarea de peste un deceniu între Direcţia Generală Anticorupţie-Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu şi Consiliul Judeţean Giurgiu reprezintă una dintre bunele practici recunoscute la nivel naţional, din perspectiva prevenirii şi combaterii corupţiei, bune practici incluse în Harta interactivă a bunelor practici identificate în domeniul prevenirii corupţiei, instrument dezvoltat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene. http://www.mdrap.ro/harta-interactiva-

Informaţii suplimentare:

  • Nicu Mardale, Coordonator implementare SNA la nivelul Consiliului Judetean
    Giurgiu, e-mail:mardale(@Nahoo.com, tel: 0372462634, fax: 0372462670.
  • Manager Public: Cristea Margareta – Mihaela, Responsabil monitorizare implementare SNA la nivelul Consiliului Judetean Giurgiu, e-mail:

manaqerpublic micAcjoiumiu.ro,     te1:0372/462646,     0762/838.688,     fax: 0372462670