Comunicat privind prelungirea termenului de înscriere a scenariilor în Concursul „Curat murdar, coane Fănică”

Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670, anunță prelungirea termenului de înscriere a scenariilor în Concursul de piese de teatru într-un act pe teme anticorupție “Curat murdar, coane Fănică”.

În vederea implementării Sistemului de management anticorupție la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, conform prevederilor  HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, coroborat cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Giurgiu are în implementare Protocolul de colaborare încheiat cu Direcția Generală Anticorupție, în vederea implementării de activități ce au drept obiectiv promovarea unor mesaje cu conținut informativ-preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile.

În conformitate cu graficul de activități agreat, Concursul “Curat murdar, coane Fănică” se adresează tinerilor cu vârsta între 15 și 18 ani împliniți în cursul anului 2018 și este organizat de Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție –Serviciul Județeam Anticorupție Giurgiu, Teatrul Tudor Vianu și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu în intervalul 21.03.2018 – 26.11.2018.

Piesele de teatru trebuie redactate în limba română, cu litere Times New Roman de 12, cu spațiu de 1,5 între rânduri și nu trebuie să depășească 10 pagini. Fiecare piesă va avea un motto.

Înscrierea pieselor în concurs se realizează astfel:

*într-un plic mic se introduce o filă care conține toate datele de identificare a autorului (nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail, seria și numărul actului de identitate, vârsta, unitatea de învățământ preuniversitar la care învață), iar pe plic se scrie motto-ul piesei;

*piesa de teatru și plicul mic bine lipit se introduc într-un alt plic mai mare care poate fi trimis prin poștă la adresa TEATRUL TUDOR VIANU, Str. Mircea cel Bătrîn nr. 1, 080033 Giurgiu, jud. Giurgiu sau poate fi depus la sediul teatrului, la Secretariat.

Pe plicul mare nu se trec datele expeditorului/autorului piesei. În caz de nerespectare a acestei reguli, piesa nu va fi înscrisă în concurs.

În vederea asigurării unui grad ridicat de performanță al vizibilității Concursului coroborat cu creșterea gradului de accesibilitate și participare a elevilor interesați, termenul limită de înscriere a scenariilor în concurs a fost prelungit după cum urmează:

  • 22 martie 2018: lansarea concursului;
  • 16 iulie 2018: ultima zi de trimitere prin poștă/primire a pieselor la Secretariatul teatrului (cel târziu ora 16,00);
  • 17 iulie – 14 septembrie 2018: jurizarea pieselor;
  • 1 octombrie 2018: anunțarea rezultatelor.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .