Comunicat de presă.Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu

 • Social
 • 15 Februarie 2024
 • Nici un comentariu
 • 76
 • 3 minute de citit

DGASPC Giurgiu implementează  începând cu data de 08.01.2024 proiectul ,,Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu”. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme sociale din PNRR – ȚINTA 396, I2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilități Apel Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

 • Durata de implementare a proiectului este până la data de 31 decembrie 2025.
 • Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului este de 3.962.676,94 lei.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • Înființarea unui Centru de Zi pentru adulți în județul Giurgiu, destinat persoanelor cu dizabilități (minim 20 persoane/zi), în vederea prevenirii instituționalizării, prin susţinerea traiului în comunitate, creşterea gradului de responsabilizare socială și diversificarea alternativelor la nivelul serviciilor sociale de sprijin din comunitate, până la data de 31 decembrie 2025.
 • Dezvoltarea de noi servicii sociale care să răspundă nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate precum și a celor din centrele de tip rezidențial în vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal și prevenirii instituționalizării, până la data de 31 decembrie 2025, respectând standardele minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități apobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019.
 • Desfășurarea în cadrul centrului de activități specifice pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă, abilitare și reabilitare, integrare socială, sprijin pentru integrarea pe piața muncii.

Proiectul prevede demolarea unei clădiri vechi și nefuncțională din cadrul DGASPC Giurgiu și construirea, dotarea la standarde moderne și funcționarea unui Centru de Zi pentru adulți care va fi situat pe strada Miron Costin din municipiul Giurgiu.

Beneficii pentru comunitate:

 • Investițiile propuse vor contribui pe termen lung la diminuarea costurilor alocate instituțiilor rezidențiale, reducerea solicitărilor de dezinstituționare, scăderea numărului de persoane cu dizabilități beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial, diminuarea presiunii sociale și psihologice exercitate în prezent asupra familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, creșterea calității vieții, creșterea rolului persoanelor cu dizabilități în comunitate.
 • Autoritățile publice ale administrației locale vor avea la dispoziție o clădire modernă care să răspundă necesităților persoanelor cu dizabilități aflate în evidența instituțiilor subordonate ( DGASPC, DAS). Proiectul generează beneficii directe pentru autoritatea locală și sub aspectul îmbunătățirii capacității de a aborda problematica persoanelor cu dizabilități și de a oferi suportul necesar familiilor acestora.

Informații suplimentare:

Manager de Proiect: Trandafir Arabela Ileana, tel: 0760869606, email: arabelavulpe@yahoo.com

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .