Comunicat APA SERVICE S.A. Giurgiu

După o perioadă de stagnare a consumului şi implicit a apei pe branşamentele care alimentează case sau blocuri (apartamente), pot apărea situaţii în care în apă să fie antrenate suspensii din reţeaua internă a consumatorilor, pentru perioade scurte.

Trebuie cunoscut faptul că în reţeaua principală (în conductele de alimentare stradală) circulă apă proaspătă 24 din 24 ore ( circuitul captare- înmagazinare- tratare- pompare este non-stop). Pentru a beneficia de circulaţia acestei ape recomandăm ca, după o perioadă lungă de timp (ore) în care nu a fost folosit robinetul, înainte de a folosi apa să fie lăsat robinetul deschis, pentru evacuarea apei stagnată pe branşament şi intrarea apei proaspete din conductă pe branşament până la robinetul consumatorului.

Ţinem să menţionăm că, tratarea apei cu clor gazos în vederea menţinerii sub control a nivelui bacteriologic al apei se face 24 de ore din 24, în limitele impuse de legislaţie, respectiv între 0,1- 0,3 mg clor/litru.

În finalul comunicatului nostru vă sfătuim încă o dată să ţineţi cont de cele prezentate mai sus şi, la nevoie, puteţi apela la dispeceratul nostru- tel: 0246/21 57 18; 0731 551 626.

Conducerea

APA SERVICE SA Giurgiu

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .