Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu și Consiliul Judeţean Giurgiu continuă seria de activități de educație a tinerei generații în spiritul integrității, respectiv, educarea anticorupție prin teatru a elevilor de cls. a XI a și a XII a prin susținerea de reprezentații cu spectacolul ȘANTAJ de Ludmila Razumvovska, în regia lui Cosmin Crețu.

Al doilea spectacol din această serie va fi organizat pentru elevii Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale, în data de  21.05.2018, începând cu ora 1030.

Evenimentul este organizat în parteneriat de Consiliul Județean Giurgiu, Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu cu sprijinul Teatrului Tudor Vianu Giurgiu.

În vederea implementării Sistemului de management anticorupție la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, conform prevederilor  HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, coroborat cu prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Giurgiu are în implementare Protocolul de colaborare încheiat cu Direcția Generală Anticorupție, în vederea derularii de activități ce au drept obiectiv promovarea unor mesaje cu conținut informativ-preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile.

Colaborarea de peste un deceniu între Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu reprezintă una dintre bunele practici recunoscute la nivel național, din perspectiva prevenirii și combaterii corupției, bună practică inclusă în Harta interactivă a bunelor  practici identificate în domeniul prevenirii corupției, instrument dezvoltat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. http://www.mdrap.ro/harta-interactiva-

Informații suplimentare:

  • Nicu Mardale, Coordonator implementare SNA la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, e-mail: mardale@yahoo.com, tel: 0372462634, fax: 0372462670.
  • Manager Public: Cristea Margareta – Mihaela, Responsabil monitorizare implementare SNA la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, e-mail: managerpublic_mic@cjgiurgiu.ro, tel:0372/462646, 0762/838.688,  fax: 0372462670.