Apa Service SA Giurgiu. Anunţ de interes public

Având în vedere avizul ANRSC nr. 919450 din 28 12 2021, Apa Service SA Giurgiu anunţă intenţia de majorare, în luna februarie, a preţului pentru apă potabilă şi a tarifului pentru canalizare, pentru întreaga arie de operare.

Noile preţuri şi tarife vor fi la nivelul de 4,40 lei/ mc, exclusiv TVA, pentru apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi de 4,45 lei/mc, exclusiv TVA, pentru canalizare- epurare.

Noile ajunstări de preţuri intervin din următoarele motive:
·        Majorarea substanţială a preţului energiei electrice, de la 247 la 505 lei/ Mwh, majorare care a intervenit cu data de 15 08 2021, în condiţiile în care consumul de energie este însemnat, ca pondere, în cheltuielile cu livrarea, colectarea în canalizare şi epurarea unui m.c. de apă;
·        Majorarea preţului materialelor de consum şi serviciilor prestate de terţi;
·        Creşterea necesităţii de investiţii în întreţinere şi reparaţii a echipamentelor achiziţionate prin POS în urmă cu 10 ani;
·        Impunerii legislative de creştere a salariului minim de la 2300 la 2550 lei, începând cu 01 01 2022.

Facem precizarea căOperatorul Regional Apa Service SA Giurgiu a făcut aceste ajustări la nivelul minim posibil, ultima majorare intrând în vigoare începând cu 01 12 2019, la nivelul de 3,84 lei /mc apă și 3,49 lei/mc canal, fără T.V.A., preţuri valabile şi în prezent.

   Conducerea

APA SERVICE SA Giurgiu

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .