Anunţ de interes public

În data de 21.08.2018 a fost semnat Contractul de finanțare al proiectului ”Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure” (Îmbunătățirea nodurilor rutiere Giurgiu-Byala pentru o mai bună conectare la infrastructura TEN-T), acronim B-TeN, cod e-MS ROBG-442, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg VA România – Bulgaria 2014 – 2020.

Partener lider: UAT Județul Giurgiu

Partener: Municipalitatea Byala, districtul Ruse, Bulgaria

Bugetul proiectului:

Parteneri

 

FEDRContribuția naționalăContribuția partenerTotal contribuțieTotal Eligible
1. UAT Judetul Giurgiu4.448.678,62680.333,82104.727,12785.060,935.233.739,56
2. Municipalitatea Byala2.330.026,35356.329,5754.851,56411.181,132.741.207,48

 

Perioadă de implementare: 22.08.2018 – 21.08.2021

UAT Județul Giurgiu prin acest proiect va realiza obiectivul de investiíi „Reabilitare DJ 412 A,  Adunaţii Copăceni – Dărăşti  Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti”

Sectorul de drum care face obiectul proiectului este în lungime totală 12,53340 km, din care 12,20426 km, după cum urmează:

  1. km 14+660 la km 20+288 (L = 5,62800 km) situat pe raza U.A.T. Adunații Copăceni, sat  Adunații Copăceni  și sat Dărăști Vlașca, județul Giurgiu
  2. km  20+288 la km 20+623  (L = 0,33500 km) situat pe raza U.A.T. Dărăști, sat Dărăști, județul Ilfov
  3. km 20+623  la km 27+193,40 (L = 6,57040 km) situat pe raza U.A.T. Mihăilești, sat Novaci, sat Popești și orașul Mihăilești, județul Giurgiu.

Date de contact: Coscai Nadia Elena – responsabil informare și promovare proiect, telefon 0372 462 649, e-mail: elenacoscai@yahoo.com

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .