Află cât de mare este riscul în localitatea ta să te infectezi cu SARS-COV2 şi să faci COVID 19

  • Administraţie
  • 5 Februarie 2021
  • Nici un comentariu
  • 110
  • 34 minute de citit

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 05.02.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT.UATLOCALITATEAValoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1Comuna Adunaţii-CopăceniSat Adunaţii-Copăceni1,85
2Comuna Adunaţii-CopăceniSat Dărăşti-Vlaşca3,00
3Comuna Adunaţii-CopăceniSat Mogoşeşti2,37
4Comuna Adunaţii-CopăceniSat Varlaam0,00
5Comuna BăneasaSat Băneasa0,33
6Comuna BăneasaSat Frasinu0,00
7Comuna BăneasaSat Pietrele0,00
8Comuna BăneasaSat Sfântu Gheorghe0,00
9Comuna Bolintin-DealSat Bolintin-Deal0,69
10Comuna Bolintin-DealSat Mihai Vodă1,62
11Comuna BucşaniSat Angheleşti0,00
12Comuna BucşaniSat Bucşani2,90
13Comuna BucşaniSat Goleasca0,00
14Comuna BucşaniSat Obedeni3,39
15Comuna BucşaniSat Podişor0,00
16Comuna BucşaniSat Uieşti2,70
17Comuna BucşaniSat Vadu Lat1,49
18Comuna BulbucataSat Bulbucata1,00
19Comuna BulbucataSat Coteni0,00
20Comuna BulbucataSat Făcău6,62
21Comuna BulbucataSat Teişori2,33
22Comuna ButurugeniSat Buturugeni0,00
23Comuna ButurugeniSat Pădureni0,63
24Comuna ButurugeniSat Podu Ilfovăţului0,00
25Comuna ButurugeniSat Poşta0,00
26Comuna CălugăreniSat Brăniştari0,00
27Comuna CălugăreniSat Călugăreni0,76
28Comuna CălugăreniSat Crucea de Piatră0,00
29Comuna CălugăreniSat Hulubeşti0,00
30Comuna CălugăreniSat Uzunu3,47
31Comuna ClejaniSat Clejani0,00
32Comuna ClejaniSat Neajlov1,35
33Comuna ClejaniSat Podu Doamnei0,00
34Comuna ClejaniSat Sterea0,00
35Comuna ColibaşiSat Câmpurelu0,00
36Comuna ColibaşiSat Colibaşi0,51
37Comuna ComanaSat Budeni1,36
38Comuna ComanaSat Comana0,00
39Comuna ComanaSat Falaştoaca1,36
40Comuna ComanaSat Grădiştea0,71
41Comuna ComanaSat Vlad Ţepeş0,00
42Comuna CosobaSat Cosoba0,73
43Comuna Crevedia MareSat Crevedia Mare2,01  
44Comuna Crevedia MareSat Crevedia Mică0,00
45Comuna Crevedia MareSat Dealu0,70
46Comuna Crevedia MareSat Găiseanca0,00
47Comuna Crevedia MareSat Priboiu0,00
48Comuna Crevedia MareSat Sfântu Gheorghe2,72
49Comuna DaiaSat Daia1,03
50Comuna DaiaSat Plopşoru1,31
51Comuna Floreşti-StoeneştiSat Floreşti0,97
52Comuna Floreşti-StoeneştiSat Palanca0,00
53Comuna Floreşti-StoeneştiSat Stoeneşti1,03
54Comuna FrăteştiSat Cetatea0,00
55Comuna FrăteştiSat Frăteşti4,02
56Comuna FrăteştiSat Remuş0,51
57Comuna GăiseniSat Cărpenişu0,00
58Comuna GăiseniSat Căscioarele0,50
59Comuna GăiseniSat Găiseni0,00
60Comuna GăiseniSat Podu Popa Nae0,00
61Comuna GăujaniSat Cetăţuia5,75
62Comuna GăujaniSat Găujani0,00
63Comuna GăujaniSat Pietrişu0,96
64Comuna GhimpaţiSat Copaciu0,00
65Comuna GhimpaţiSat Ghimpaţi0,42
66Comuna GhimpaţiSat Naipu3,10
67Comuna GhimpaţiSat Valea Plopilor0,00
68Comuna GogoşariSat Drăghiceanu0,00
69Comuna GogoşariSat Gogoşari4,03
70Comuna GogoşariSat Izvoru0,00
71Comuna GogoşariSat Răleşti0,00
72Comuna GostinariSat Gostinari0,50
73Comuna GostinariSat Mironeşti4,50
74Comuna GostinuSat Gostinu1,19
75Comuna GrădinariSat Grădinari0,00
76Comuna GrădinariSat Tântava0,00
77Comuna GrădinariSat Zorile0,00
78Comuna GreacaSat Greaca1,82
79Comuna GreacaSat Puţu Greci0,00
80Comuna GreacaSat Zboiu0,00
81Comuna HerăştiSat Herăşti0,47
82Comuna HerăştiSat Miloşeşti5,85
83Comuna HotareleSat Hotarele0,00
84Comuna IepureştiSat Băneşti0,00
85Comuna IepureştiSat Chirculeşti0,00
86Comuna IepureştiSat Gorneni0,00
87Comuna IepureştiSat Iepureşti3,02
88Comuna IepureştiSat Stâlpu0,00
89Comuna IepureştiSat Valter Mărăcineanu0,00
90Comuna IsvoareleSat Isvoarele0,00
91Comuna IsvoareleSat Teiuşu0,00
92Comuna IzvoareleSat Chiriacu0,00
93Comuna IzvoareleSat Dimitrie Cantemir0,00
94Comuna IzvoareleSat Izvoarele0,00
95Comuna IzvoareleSat Petru Rareş0,00
96Comuna IzvoareleSat Radu Vodă4,22
97Comuna IzvoareleSat Valea Bujorului0,00
98Comuna JoiţaSat Bâcu0,00
99Comuna JoiţaSat Joiţa1,38
100Comuna Letca NouăSat Letca Nouă0,00
101Comuna Letca NouăSat Letca Veche0,00
102Comuna Letca NouăSat Milcovăţu0,00
103Comuna MaluSat Malu2,48
104Comuna MârşaSat Mârşa0,00
105Comuna Mihai BravuSat Mihai Bravu0,43
106Comuna OgrezeniSat Hobaia0,00
107Comuna OgrezeniSat Ogrezeni1,31
108Comuna OinacuSat Braniştea1,06
109Comuna OinacuSat Comasca1,68
110Comuna OinacuSat Oinacu1,77
111Comuna PrunduSat Prundu0,00
112Comuna PrunduSat Puieni0,00
113Comuna PutineiuSat Hodivoaia0,00
114Comuna PutineiuSat Putineiu0,00
115Comuna PutineiuSat Vieru1,56
116Comuna RăsuceniSat Carapancea0,00
117Comuna RăsuceniSat Cucuruzu1,15
118Comuna RăsuceniSat Răsuceni0,00
119Comuna RăsuceniSat Satu Nou0,00
120Comuna Roata de JosSat Cartojani1,69
121Comuna Roata de JosSat Roata de Jos0,00
122Comuna Roata de JosSat Roata Mică3,65
123Comuna Roata de JosSat Sadina3,87
124Comuna SăbăreniSat Săbăreni1,06
125Comuna SchituSat Bila0,00
126Comuna SchituSat Cămineasca0,00
127Comuna SchituSat Schitu0,00
128Comuna SchituSat Vlaşin0,00
129Comuna SingureniSat Crânguri4,16
130Comuna SingureniSat Singureni1,46
131Comuna SingureniSat Stejaru2,50
132Comuna SloboziaSat Slobozia2,18
133Comuna StăneştiSat Bălanu0,00
134Comuna StăneştiSat Ghizdaru0,00
135Comuna StăneştiSat Onceşti0,00
136Comuna StăneştiSat Stăneşti0,00
137Comuna StoeneştiSat Ianculeşti4,29
138Comuna StoeneştiSat Mirău0,00
139Comuna StoeneştiSat Stoeneşti0,00
140Comuna ToporuSat Tomuleşti1,46
141Comuna ToporuSat Toporu0,00
142Comuna UlmiSat Căscioarele0,00
143Comuna UlmiSat Drăgăneasca0,00
144Comuna UlmiSat Ghionea0,00
145Comuna UlmiSat Icoana0,00
146Comuna UlmiSat Moşteni0,00
147Comuna UlmiSat Poenari1,04
148Comuna UlmiSat Trestieni0,41
149Comuna UlmiSat Ulmi3,62
150Comuna Valea DraguluiSat Valea Dragului1,08
151Comuna Vânătorii MiciSat Corbeanca0,00
152Comuna Vânătorii MiciSat Cupele0,00
153Comuna Vânătorii MiciSat Izvoru2,70
154Comuna Vânătorii MiciSat Poiana lui Stângă0,00
155Comuna Vânătorii MiciSat Vâlcelele0,00
156Comuna Vânătorii MiciSat Vânătorii Mari0,88
157Comuna Vânătorii MiciSat Vânătorii Mici1,31
158Comuna Vânătorii MiciSat Zădăriciu0,00
159Comuna VărăştiSat Dobreni0,43
160Comuna VărăştiSat Vărăşti0,59
161Comuna VedeaSat Vedea0,37
162Municipiul GiurgiuMunicipiul Giurgiu0,55
163Oraş  Bolintin-ValeOraş Bolintin-Vale0,11
164Oraş Bolintin-ValeSat Crivina3,40
165Oraş Bolintin-ValeSat Malu Spart0,33
166Oraş Bolintin-ValeSat Suseni1,62
167Oraş MihăileştiOraş Mihăileşti0,74
168Oraş MihăileştiSat Novaci1,67
169Oraş MihăileştiSat Popeşti1,00
Judeţul Giurgiu0,78  

*Pentru satul Făcău – comuna Bulbucata, satul Miloșești- comuna Herăști, satul Cetățuia – comuna Găujani, satul Mironești – comuna Gostinari, satul Ianculești – comuna Stoenești, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Crânguri – comuna Singureni, satul Gogoșari – comuna Gogoșari, satul Frătești – comuna Frătești,  satele Sadina și Roata Mică – comuna Roata de Jos, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Crivina – orașul Bolintin Vale, satul Obedeni – comuna Bucșani, satul Naipu – comuna Ghimpați, satul Iepurești – comuna Iepurești se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.

*Pentru satele Dărăști-Vlașca, Mogoșești și Adunații Copăceni – comuna Adunații Copăceni, satele  Bucşani și Uiești – comuna Bucşani,  satele Sfântu Gheorghe și Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici,  satul Stejaru – comuna Singureni, satul Malu – comuna Malu, satul Teișori – comuna Bulbucata, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Greaca – comuna Greaca,  satele Oinacu și Comasca– comuna Oinacu, satul Cartojani – comuna Roata de Jos, satul Novaci – oraș Mihăilești, satul Suseni – orașul Bolintin Vale, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Vieru – comuna Putineiu se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 3 din 12.01.2021, începând cu data de 06.02.2020, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .