Jandarmeria Giurgiu caută colegi noi

Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu organizează concursuri în vederea ocupării a 35 posturi vacante prin încadrare directă sau rechemare în activitate, astfel:

-5 posturi de subofițer operativ principal;

-30 posturi de subofițer pază principal.

Înscrierile încep de luni, 27 iunie, se fac exclusiv online la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriagiurgiu.ro, data  limită  de  depunere  a  cererilor  de  înscriere și a dosarelor este 08.07.2022, ora 12.00.

Candidații vor parcuge mai multe etape, iar la final vor susține o probă scrisă, de tip test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor posturilor scoase la concurs, în acord cu tematica și bibliografia de concurs stabilite de comisiile de concurs.

Toate informațiile privind cerințele posturilor, condițiile de încadrare, calendarul concursurilor, formularele necesare, inclusiv tematica și bibliografia pot fi obținute accesând: www. jandarmeriagiurgiu.ro secțiunea Carieră.

Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .