Venim în întâmpinarea cetăţenilor cu noi stipulări legislative care au modificat sau completat Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

*Astfel, operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la reţelele publice de canalizare, şi să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
*Reluarea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în urma efectuării plăţii facturilor restante; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de către utilizator.

De asemenea, beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să ştie că următoarele fapte constiutie contravenţii:

* refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
* orice intervenţie neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sisemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
* împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la căminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;
* împiedicarea de către utilizator, în orice mod, a accesului operatorului la instalaţiile de preepurare, în scopul efectuării controlului.

Toate contravenţiile de mai sus se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

“Apa Service” Giurgiu