DGASPC Giurgiu – beneficiar al proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

  • Social
  • 26 Ianuarie 2023
  • Nici un comentariu
  • 246
  • 3 minute de citit

In perioada 15-18 ianuarie 2023, o delegație a Ministerului Muncii si Solidarității Sociale a participat la o activitate in cadrul proiectului ANES, in Norvegia, finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene, printr-un grant in valoare totală de 2,5 milioane Euro.

Delegația a fost condusă de secretarul de stat, Luminița Popescu, președintele Autorității Naționale pentru Egalitate de Șanse, alături de reprezentanți ai Ministerului Muncii si Solidarității Sociale si Ministerul Justiției din România. Din delegație au făcut parte, ca invitați, și zece directori de DGASPC-uri, printre care și DGASPC Giurgiu, instituția noastră fiind apreciată pentru rezultatele notabile obținute in operaționalizarea centrului pentru agresori in cursul anului 2022.

„Proiectul are ca obiectiv strategic creșterea capacitații administrației publice din Romania în adoptarea unei abordări coordonate pentru depășirea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând totodată, reducerea fenomenului violenței domestice și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții si organizații norvegiene relevante, cu experiență în domeniul prevenirii si combaterii violenței domestice și a violenței împotriva femeilor”, a declarat la deschiderea lucrărilor sesiunii, şeful delegaţiei românet, Luminița Popescu.

In cadrul sesiunii de lucru, au fost discutate aspecte ce privesc colaborarea interinstituțională dintre structurile de asistență socială și instituțiile de ordine publică (Poliția, Poliția locală), justiție, parchete, UAT-uri. De asemenea, au avut loc schimburi de experiență și au fost identificate bune practici in acest domeniu, ce vor fi implementate in Strategia și în Planul de acțiune al DGASPC Giurgiu, în perioada următoare.

Director general,

Gheorghe PARASCHIV

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .