COVID 19 – analiză pe fiecare localitate din judeţul Giurgiu

  • Administraţie
  • 16 Noiembrie 2020
  • Nici un comentariu
  • 142
  • 35 minute de citit

COMUNICAT DE PRESĂ

16.11.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 16.11.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT.UATLOCALITATEAValoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1Comuna Adunaţii-CopăceniSat Adunaţii-Copăceni2,15
2Comuna Adunaţii-CopăceniSat Dărăşti-Vlaşca1,49
3Comuna Adunaţii-CopăceniSat Mogoşeşti0,00
4Comuna Adunaţii-CopăceniSat Varlaam3,62
5Comuna BăneasaSat Băneasa1,32
6Comuna BăneasaSat Frasinu2,39
7Comuna BăneasaSat Pietrele0,97
8Comuna BăneasaSat Sfântu Gheorghe0,00
9Comuna Bolintin-DealSat Bolintin-Deal0,46
10Comuna Bolintin-DealSat Mihai Vodă0,54
11Comuna BucşaniSat Angheleşti0,00
12Comuna BucşaniSat Bucşani2,82
13Comuna BucşaniSat Goleasca0,00
14Comuna BucşaniSat Obedeni3,30
15Comuna BucşaniSat Podişor0,00
16Comuna BucşaniSat Uieşti0,00
17Comuna BucşaniSat Vadu Lat1,44
18Comuna BulbucataSat Bulbucata0,00
19Comuna BulbucataSat Coteni0,00
20Comuna BulbucataSat Făcău0,00
21Comuna BulbucataSat Teişori0,00
22Comuna ButurugeniSat Buturugeni0,00
23Comuna ButurugeniSat Pădureni0,00
24Comuna ButurugeniSat Podu Ilfovăţului0,00
25Comuna ButurugeniSat Poşta0,00
26Comuna CălugăreniSat Brăniştari4,37
27Comuna CălugăreniSat Călugăreni0,00
28Comuna CălugăreniSat Crucea de Piatră0,00
29Comuna CălugăreniSat Hulubeşti0,00
30Comuna CălugăreniSat Uzunu4,14
31Comuna ClejaniSat Clejani0,00
32Comuna ClejaniSat Neajlov0,00
33Comuna ClejaniSat Podu Doamnei0,00
34Comuna ClejaniSat Sterea0,00
35Comuna ColibaşiSat Câmpurelu0,00
36Comuna ColibaşiSat Colibaşi0,00
37Comuna ComanaSat Budeni1,37
38Comuna ComanaSat Comana0,00
39Comuna ComanaSat Falaştoaca2,72
40Comuna ComanaSat Grădiştea0,00
41Comuna ComanaSat Vlad Ţepeş0,63
42Comuna CosobaSat Cosoba1,08
43Comuna Crevedia MareSat Crevedia Mare0,00
44Comuna Crevedia MareSat Crevedia Mică0,00
45Comuna Crevedia MareSat Dealu0,00
46Comuna Crevedia MareSat Găiseanca2,20
47Comuna Crevedia MareSat Priboiu0,00
48Comuna Crevedia MareSat Sfântu Gheorghe0,00
49Comuna DaiaSat Daia0,00
50Comuna DaiaSat Plopşoru1,96
51Comuna Floreşti-StoeneştiSat Floreşti4,37
52Comuna Floreşti-StoeneştiSat Palanca0,74
53Comuna Floreşti-StoeneştiSat Stoeneşti2,08
54Comuna FrăteştiSat Cetatea0,00
55Comuna FrăteştiSat Frăteşti3,17
56Comuna FrăteştiSat Remuş4,04
57Comuna GăiseniSat Cărpenişu3,28
58Comuna GăiseniSat Căscioarele1,97
59Comuna GăiseniSat Găiseni0,00
60Comuna GăiseniSat Podu Popa Nae0,00
61Comuna GăujaniSat Cetăţuia0,00
62Comuna GăujaniSat Găujani0,00
63Comuna GăujaniSat Pietrişu0,00
64Comuna GhimpaţiSat Copaciu1,17
65Comuna GhimpaţiSat Ghimpaţi1,22
66Comuna GhimpaţiSat Naipu2,46
67Comuna GhimpaţiSat Valea Plopilor1,23
68Comuna GogoşariSat Drăghiceanu0,00
69Comuna GogoşariSat Gogoşari1,32
70Comuna GogoşariSat Izvoru2,87
71Comuna GogoşariSat Răleşti0,00
72Comuna GostinariSat Gostinari0,00
73Comuna GostinariSat Mironeşti2,22
74Comuna GostinuSat Gostinu0,59
75Comuna GrădinariSat Grădinari0,96
76Comuna GrădinariSat Tântava1,62
77Comuna GrădinariSat Zorile0,95
78Comuna GreacaSat Greaca0,60
79Comuna GreacaSat Puţu Greci0,00
80Comuna GreacaSat Zboiu0,00
81Comuna HerăştiSat Herăşti0,93
82Comuna HerăştiSat Miloşeşti0,00
83Comuna HotareleSat Hotarele1,15
84Comuna IepureştiSat Băneşti0,00
85Comuna IepureştiSat Chirculeşti0,00
86Comuna IepureştiSat Gorneni0,00
87Comuna IepureştiSat Iepureşti0,00
88Comuna IepureştiSat Stâlpu0,00
89Comuna IepureştiSat Valter Mărăcineanu0,00
90Comuna IsvoareleSat Isvoarele2,30
91Comuna IsvoareleSat Teiuşu0,00
92Comuna IzvoareleSat Chiriacu1,66
93Comuna IzvoareleSat Dimitrie Cantemir0,00
94Comuna IzvoareleSat Izvoarele2,10
95Comuna IzvoareleSat Petru Rareş0,00
96Comuna IzvoareleSat Radu Vodă3,92
97Comuna IzvoareleSat Valea Bujorului0,00
98Comuna JoiţaSat Bâcu0,00
99Comuna JoiţaSat Joiţa0,92
100Comuna Letca NouăSat Letca Nouă2,82
101Comuna Letca NouăSat Letca Veche0,00
102Comuna Letca NouăSat Milcovăţu1,86
103Comuna MaluSat Malu2,92
104Comuna MârşaSat Mârşa0,37
105Comuna Mihai BravuSat Mihai Bravu0,84
106Comuna OgrezeniSat Hobaia1,18
107Comuna OgrezeniSat Ogrezeni2,34
108Comuna OinacuSat Braniştea4,17
109Comuna OinacuSat Comasca1,69
110Comuna OinacuSat Oinacu4,68
111Comuna PrunduSat Prundu2,72
112Comuna PrunduSat Puieni0,00
113Comuna PutineiuSat Hodivoaia2,56
114Comuna PutineiuSat Putineiu3,17
115Comuna PutineiuSat Vieru1,53
116Comuna RăsuceniSat Carapancea0,00
117Comuna RăsuceniSat Cucuruzu0,00
118Comuna RăsuceniSat Răsuceni0,83
119Comuna RăsuceniSat Satu Nou0,00
120Comuna Roata de JosSat Cartojani0,00
121Comuna Roata de JosSat Roata de Jos0,00
122Comuna Roata de JosSat Roata Mică0,00
123Comuna Roata de JosSat Sadina0,64
124Comuna SăbăreniSat Săbăreni0,35
125Comuna SchituSat Bila0,00
126Comuna SchituSat Cămineasca0,00
127Comuna SchituSat Schitu4,55
128Comuna SchituSat Vlaşin0,00
129Comuna SingureniSat Crânguri0,00
130Comuna SingureniSat Singureni0,72
131Comuna SingureniSat Stejaru0,00
132Comuna SloboziaSat Slobozia0,00
133Comuna StăneştiSat Bălanu1,81
134Comuna StăneştiSat Ghizdaru0,00
135Comuna StăneştiSat Onceşti2,62
136Comuna StăneştiSat Stăneşti2,78
137Comuna StoeneştiSat Ianculeşti0,00
138Comuna StoeneştiSat Mirău0,00
139Comuna StoeneştiSat Stoeneşti1,24
140Comuna ToporuSat Tomuleşti2,79
141Comuna ToporuSat Toporu0,00
142Comuna UlmiSat Căscioarele0,00
143Comuna UlmiSat Drăgăneasca1,66
144Comuna UlmiSat Ghionea0,00
145Comuna UlmiSat Icoana0,00
146Comuna UlmiSat Moşteni5,48
147Comuna UlmiSat Poenari1,03
148Comuna UlmiSat Trestieni0,00
149Comuna UlmiSat Ulmi1,79
150Comuna Valea DraguluiSat Valea Dragului3,59
151Comuna VărăştiSat Dobreni0,58
152Comuna VărăştiSat Vărăşti0,00
153Comuna Vânătorii MiciSat Corbeanca5,81
154Comuna Vânătorii MiciSat Cupele0,00
155Comuna Vânătorii MiciSat Izvoru4,03
156Comuna Vânătorii MiciSat Poiana lui Stângă0,00
157Comuna Vânătorii MiciSat Vâlcelele0,00
158Comuna Vânătorii MiciSat Vânătorii Mari0,88
159Comuna Vânătorii MiciSat Vânătorii Mici2,59
160Comuna Vânătorii MiciSat Zădăriciu0,00
161Comuna VedeaSat Vedea1,83
162Municipiul GiurgiuMunicipiul Giurgiu5,24
163Oraş  Bolintin-ValeOraş Bolintin-Vale0,53
164Oraş Bolintin-ValeSat Crivina3,41
165Oraş Bolintin-ValeSat Malu Spart1,97
166Oraş Bolintin-ValeSat Suseni1,61
167Oraş MihăileştiOraş Mihăileşti2,41
168Oraş MihăileştiSat Novaci4,98
169Oraş MihăileştiSat Popeşti0,00
170Oraş MihăileştiSat Popeşti0,00
Judeţul Giurgiu2,22

          Pentru satele Corbeanca şi Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Moşteni – comuna Ulmi, municipiul Giurgiu, satul Novaci – oraşul Mihăileşti, satele Oinacu şi Braniştea – comuna Oinacu, satul Schitu – comuna Schitu, satele Brăniştari şi Uzunu – comuna Călugăreni, satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satele Remuş şi Frăteşti – comuna Frăteşti, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Varlaam – comuna Adunaţii Copăcei, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Crivina – oraşul Bolintin Vale, satul Obedeni – comuna Bucşani, satul Cărpenişu – comuna Găiseni, satul Putineiu – comuna Putineiu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.

          Pentru  satul Malu – comuna Malu, satul Izvoru – comuna Gogoşari, satul Bucşani – comuna Bucşani, satul Letca Nouă – comuna Letca Nouă, satul Tomuleşti – comuna Toporu, satele Stăneşti, Onceşti şi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Prundu – comuna Prundu, satul Falaştoaca – comuna Comana, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satele Hodivoaia şi Vieru – comuna Putineiu, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, oraşul Mihăileşti – oraşul Mihăileşti, satul Frasinu – comuna Băneasa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Găiseanca – comuna Crevedia Mare, satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satele Izvoarele şi Chiriacu – comuna Izvoarele, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Căscioarele – comuna Găiseni, satele Malul Spart şi Suseni – oraşul Bolintin Vale, satul Plopşoru – comuna Daia, satul Milcovăţu – comuna Letca Nouă, satul Vedea – comuna Vedea, satul Bălanu – comuna Stăneşti, satele Ulmi şi Drăgăneasca – comuna Ulmi, satul Comasca – comuna Oinacu, satul Tântava – comuna Grădinari, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

          În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 967 din 12.11.2020, începând cu data de 17.11.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.

          Conducerea Instituţiei Prefectului Judeţul Giurgiu atrage atenţia asupra obligativităţii respectării măsurilor stabilite prin H.G. nr. 967/12.11.2020, şi îi asigură pe cetăţeni că, împreună cu celelalte organe competente angrenate în lupta anti COVID-19, depune toate eforturile necesare pentru a le proteja sănătatea şi a limita efectele dezastruoase ale acestei pandemii.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .