Consiliul Judeţean Giurgiu în sprijinul piscicultorilor

Prima zi a „Sesiunii de instruire pentru dezvoltarea afacerilor, atragerea de fonduri în domeniul pescuitului”, la sediul Consiliului Judetean Giurgiu.
Participanții la sesiunea de instruire vor dobândi abilitățile necesare pentru dezvoltarea unei afaceri și atragerea de fonduri nerambursabile.
Workshop-ul pentru dezvoltarea rețelei transfrontaliere se va desfășura în data de 30.01.2019, începând cu ora 1000, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, din bulevardul București, nr. 10, Giurgiu, județul Giurgiu. La workshop sunt invitați și reprezentanții pescarilor profesioniști și ai Primăriei Belene din Bulgaria.
Scopul workshop-ului este de a dezvolta o rețea transfrontalieră în domeniul pescuitului, de a crea legături de dezvoltare a piețelor de pescuit între persoanele/ firmele din cele două țări.
Sesiunea de instruire pentru dezvoltarea afacerilor, atragerea de fonduri în domeniul pescuitului și workshop-ul pentru dezvoltarea rețelei transfrontaliere sunt organizate în cadrul proiectului „LENA – Economie Locală și Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării” (LENA – Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region), cod DTP 1-189-2.2-LENA, proiect finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională pentru Regiunea Dunării 2014 – 2020, Apelul 1, Axa prioritară 2 – Mediul și o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.2 – Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale și culturale. Obiectivul principal al proiectului LENA este acela de a consolida abordările și politicile comune dedicate conservării și utilizării sustenabile a zonelor protejate, în particular site-urile Natura 2000, de-a lungul Dunării și a afluenților săi, coroborat cu crearea de noi oportunități în sectorul economiei și în depășirea barierelor regionale. Acest lucru va contribui la conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural în Regiunea Dunării.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .