CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU: ANUNŢ PUBLICITAR

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, B-dul. Bucureşti, nr. 10, organizează licitaţie publică deschisă în vederea închirierii  unui imobil compus din cladire  în suprafaţă de 42,64 mp, situat în Șos. Alexandriei, nr 7-9, în incinta fostei centrale termice a Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice privind închirierea, poate fi procurat de la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu,  camera 007 , începând cu data publicării prezentului anunţ, zilnic între orele 10 00 – 1630.

Ofertele se primesc la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, camera 004, până la data de 03 ianuarie 2019, ora 1000.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu în ziua de 04 ianuarie 2018, ora 1000 , camera 007, parter.

Garanţia de participare va fi de 25 euro. Echivalentul în lei a valorii exprimate în euro se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua premergătoare transmiterii spre publicare a  anunţului  şi va fi constituită sub formă de lichidităţi depuse la casieria Consiliului Judeţean Giurgiu.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în fiecare lună.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, B-dul. Bucureşti, nr. 10 – Direcţia  Logistică , tehnologia informației şi  managementul spitalelor, camera 007, tel. 0372462623.

P R E S E D I N T E,

Marian Mina

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .