Comunicat de presă. Măsuri de protecție pentru cetățeni propuse de primarul Adrian Anghelescu

Pentru a proteja cetățenii municipiului, și nu doar pe cei din municipiu, în ceea ce privește influența factorilor de mediu, și mai concret pentru înlăturarea riscului de poluare, primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, a propus spre aprobare un proiect de hotărâre privind stabilirea unor distanțe minime de amplasare a investițiilor cu potențial de poluare accidentală față de aglomerări umane.

Proiectul de hotărâre vine ca urmare  vidului legislativ existent și dorește a crea cadrul legal de siguranță publică pentru cetățeni. Totodată, este și un răspuns coerent la propunerea unui agent economic de a construi în Giurgiu un incinerator de deșeuri periculoase, această măsură legislativă ce ar putea fi luată de Consiliul Local, prin votul din 31 august 2023, venind în completarea eforturilor făcute de municipalitate pentru protejarea populației, prin toate pârghiile legale, de posibilele pericole pentru sănătatea publică.

Așa cum este justificat în raportul de specialitate al Direcției de Urbanism, statul, prin autoritatea publică locală, are dreptul și obligația de a asigura, prin activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism, condiții de dezvoltare durabilă și respectarea interesului general în temeiul legii. “Astfel, pentru a proteja cetățenii municipiului, autoritatea publică locală trebuie să țină seama de siguranța acestora și de promovarea generală a bunăstării, inclusiv în ceea ce privește influența factorilor legați de mediu, se mai arată în documentul amintit care a fost în consultare publică conform Legii 52/2003, aflat pe site-ul insituției, întreaga documentație putând fi vizualizată aici: https://primariagiurgiu.ro/storage/formidable/247/178-bun-fs.pdf.

În fundamentarea proiectului de hotărâre a fost luată în calcul și adresa societății ZIROM SA care își desfășoară activitatea în imediata apropiere a amplasamentului luat în calcul de SC Friendly Waste România SRL pentru proiectul de construire a incineratorului de deșeuri periculoase.”Amplasamantul proiectului este adiacent cu cel al ZIROM SA la o distanță de câțiva metri(…) ZIROM SA are un număr de 140 de salariați care lucrează în 2 schimburi/7 zile din 7, 24h/24h, cu 4 ture și a căror stare de sănătate va fi pusă în pericol de contactul nemijlocit cu emisiile degajate de incinerator”, atrage atenția directorul general Teau Ion-Toni.

În plus, constatând vidul legislativ apărut în urma eliminării normelor legate privind distanțele minime de protecție sanitară între aglomerările urbane și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației, primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu a inițiat acest proiect de hotărâre care se dorește a fi aprobat de toți consilierii locali, indiferent de culoarea politică, spre binele cetățenilor și siguranța comunității pe care o reprezintă.

Proiectul presupune stabilirea următoarelor distanțe minime de amplasare:

1.rază de 500 de metri față de activități economice(orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață și cuprinde activitățile de comerț sau prestări servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora);

2.rază de 1000 de metri față de orice așezare umană (orice imobil destinat locuirii).

De asemenea, în proiect este precizat la Art.2 și ce presupune o investiție cu potențial de poluare accidentală.

La acest moment, subiectul construirii acestui incinerator a devenit unul extrem de important nu doar pentru comunitatea giurgiuveană, ci și pentru vecinii de la Ruse, deși inițiatorul proiectului a parcurs deja o serie de etape importante până la aceasta dată, inclusiv cele legate de contestarea studiului de impact.

Vă reamintim că Primăria Municipiului Giurgiu a întreprins o serie de demersuri, în măsura pârghiilor legale, pentru a atrage atenția cu privire la posibilele riscuri și a discutat cu autoritățile competente, atât din România cât și din Bulgaria, pentru a face tot ce este posibil pentru protejarea populației. De asemenea, reacțiile din societatea civilă vin ca o confirmare a faptului că realizarea acestui proiect la Giurgiu nu este dorită de cetățeni, ba mai mult, aceștia consideră că ar afecta pe termen scurt, mediu și lung, locuirea și sănătatea oamenilor din zonă.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .