Recent a fost modificată Legea serviciilor comunitare pentru utilităţi publice ( nr. 51/ 2006, publicat în MO nr 942 din 23 .11.2016), unele dintre noile stipulări legate de sistemul public de alimentare cu apă fiind în măsură să modifice relaţia operator-beneficiar, motiv pentru care trebuie aduse la cunoştinţa publicului.

Astfel, furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Până la apariţia acestei modificări, furtul de apă era considerat contravenţie şi nu speria prea mult pe cei care erau certaţi cu legea. Perspectiva unei condamnări penale, cu pedepse cuprinse între şase luni şi 3 ani este însă în măsură să schimbe situaţia, prin intrarea în legalitate a celor care au recurs la racordarea ilegală la sistemul de apă.

*O modificare cu consecinţe extrem de importante în planul mecanismului de recuperare a creanţelor deţinute de operatorii de apă împotriva utilizatorilor, o reprezintă procedura/modul de obţinere a titlului executoriu pe care să îl pună in executare operatorul–creditorul : „factura individuala pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu”.