Comunicat de presă de interes public

  • Diverse
  • 25 Septembrie 2018
  • Nici un comentariu
  • 251
  • 5 minute de citit

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670 a continuat seria de activități de consolidare a mediului de integritate la nivelul Județului Giurgiu prin informare, conștientizare, organizând recent sesiunea de instruire “Regimul Juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese la nivelul Consiliului Județean Giurgiu – palierul management și executiv (echipe de accesare/implementare proiecte)”- (Sesiune instruire a membrilor echipelor de accesare/implementare proiecte în domeniul conflictelor de interese, regimul incompatibilităților în vederea prevenirii fraudelor și neregulilor).
Grupul țintă al evenimentului a fost reprezentat de Aparatul de specialitate al Consiliului, personal de conducere și de execuție desemnat în echipele de management a proiectelor precum și de palierul de management de prim nivel.
În vederea obținerii unei valori adăugate și sustenabilități în procesul de consolidare a mediului de integritate la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, sesiunea de instruire a fost organizată, la nivel de expertiză tehnică, cu sprijinul următoarelor instituții: DLAF (Departamentului pentru lupta Antifraudă); DGA, Serviciul Prevenire; Agenția Națională de Integritate; M.D.R.A.P – AM POR – Serviciul de Constatare Nereguli; Ministerul Justiției – Direcția de Prevenire a Criminalității; Centrul Syene pentru Educație; Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics.
Alături de cei 55 de reprezentanți ai Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, membri în echipele de implementare proiecte, au participat și dezbătut tematici relevate vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, domnul Lucian Corozel, și reprezentanții instituțiilor de resort:
19.09.2018: – Dl. Lica CONSTANTIN – Consilier Direcția Control –Departamentul pentru Lupta Antifraudă (D.L.A.F): „Experiența DLAF în lupta împotriva fraudelor care afectează interesele financiare ale UE”; – Dl.Marius VASILIU – Șef Serviciu, Serviciul Constatare Neregului și Antifraudă – AM POR: „Conflictul de interese in gestionarea fondurilor europene”;
– Dl.Radu NICOLAE – Centrul Syenne pentru educație: „Sistemul public de integritate în instituțiile publice”;
– Roxana Antoaneta VIȘENESCU – Inspector de Integritate, Agenția Națională de Integritate: „Metode de gestionare a conflictelor de interese, a incompatibilităţilor și a cazurilor de averi nejustificate”;
– Mădălina Păștița VARDARU – Inspector de Integritate, Agenția Națională de Integritate: „Metode de gestionare a conflictelor de interese, a incompatibilităţilor și a cazurilor de averi nejustificate”.
CMM/CMM 1 EX
20.09.2018:
– Comisar-Șef de politie Neacșu Robert – Serviciul Prevenire, Direcția Generală Anticorupție: „Exemple și bune practici în prevenirea corupției la nivelul Ministerului Afacerilor Interne”.
– Dl. Cristian Ducu – Centrul de Studii Avansate in Management și Etică Aplicată: „Conflictele de interese din perspectivă morală”;
– Alexandra Daniela PERCZE – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Direcția de Prevenire a Criminalității, Ministerul Justiției: „Creșterea gradului de informare referitor la definirea conceptelor de incompatibilitate vs. conflict de interese”;
– Dna. Claudia ȘTEFĂNESCU – șef Birou nereguli și monitorizare audit – MDRAP(AM POCA): Protecția intereselor financiare ale bugetului UE și a fondurilor publice naționale de cofinanțare împotriva fraudelor și altor abateri.
„Scopul Strategiei Naționale este acela de a promova și implementa cadrul normativ existent în vederea implementării și combaterii corupției. Activitatea de astăzi se circumscrie obiectivului Strategiei Naționale Anticorupției coroborat cu obiectivul Consiliului Județean Giurgiu, acela de a consolida mediul de integritate la nivelul administrației publice în vederea furnizării unui act administrativ la un nivel de performanță ridicat către beneficiarul final, respectiv cetățeanul și societatea civilă per ansamblul ei.
Totodată activitatea de astăzi este complementară activităților derulate în cadrul proiectului pe care l-am lansat în data de 5 septembrie: „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu –SisABC”, cod SIPOCA 407, proiect implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 precum și activităților derulate în cadrul Protocolului de Colaborare pe care Consiliul îl are cu D.G.A și care este recunoscut drept bună practică la nivelul MDRAP.” (Lucian Corozel – Vicepreședinte Consiliul Județean Giurgiu)
„În cadrul acestei activități, Direcția Generală Anticorupție (DGA) a adus în atenția participanților exemple și bune practici existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea corupției. În acest context, DGA a dezvoltat de-a lungul timpului metode și instrumente ce au avut ca scop promovarea și menținerea unui climat integru în instituțiile de aplicare a legii, în cadrul instituțiilor publice, precum și la nivelul societății, unele preluate și în actuala Strategie Națională Anticorupție 2016-2020. Participarea DGA reprezintă, de fapt, o continuare a bunei colaborări cu Consiliul Județean Giurgiu, ce a acordat sprijin permanent instituției noastre în organizarea unor activități de conștientizare a cetățenilor din cadrul județului cu privire la consecințele săvârșirii faptelor de corupție, dar și pentru activități punctuale adresate tinerilor (ex. Cupa DGA la șah – juniori/alte concursuri tematice), reprezentanți ai noii generații”. (Comisar-Șef de politie Neacșu Robert – Serviciul Prevenire, Direcția Generală Anticorupție)
Informații suplimentare:
 Nicu Mardale, Coordonator implementare SNA la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, e-mail: n.mardale@yahoo.com, tel: 0372462634, fax: 0372462670.
 Manager Public: Cristea Margareta – Mihaela, Responsabil monitorizare implementare SNA la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu, e-mail: managerpublic_mic@cjgiurgiu.ro, tel:0372/462646, 0762/838.688, fax: 0372462670.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .